HYUN-JIN KWAK - THE ISLAND, A Case Study of a Collectros Mind (2011). 144 sidor. 80 sidor med färgillustrationer.. 30 x 25 cm. Hårt omslag. Av Hyun-Jin Kwak. Sve/eng/italienska. Texter av Gabriella Håkansson och Magnus Bärtås. Design Sandra Praun. Redaktör Sarah Kim.
HYUN-JIN KWAK - Girls In Uniform (2006) 32 sidor, 21 färgbilder 2 språk: Sv/Eng Texter av Elisabeth Fagerstedt, Ronald Jones och Harri Laakso
HYUN-JIN KWAK - Study of Elements (2009). 42 sidor, 18 färgbilder. 2 språk: Sv/Eng. Texter av Margareta Zetterström, Ronald Jones och Jan-Erik Lundström

Monica Hölls bok "Drawing for Pleasure" (2003) med 29 teckningar finns nu i galleriets bokshop

JÅRG GEISMAR - The Red Line. Utgiven i maj 2013 på Hatje Cantz förlag. Texter av Noemi Smolik och Kenny Schachter. 304 sidor. 329 bilder. 3 språk: Eng/ty/fra.
MAIJA SAVOLAINEN - When The Sense Of Belonging Is Bound To A System Of Movement. VINNARE - The Nordic Dummy Award! (2014) 80 sidor, 55 färgbilder. Eng.
LISA STRÖMBECK - Uniform. (2010). Texter (eng): Jane Rowley och Ha-Young Kim. Grafisk design: Salomet grafik, Köpenhamn. Tryck: Special-trykkeriet Viborg A-S. 34 sidor. 11 färgbilder.
Niels Bonde. The Art of Detection: Surveillance in Society - MIT List Visual Arts Center 1997. 30 sidor, 20 färgbilder. Eng. Texter av Jennifer Ridell och Maia Damianovic
NIELS BONDE - Tin Foil Helmet. (2015). 26 sidor, 32 färgbilder. Eng. Text av Niels Bonde.
ANNEÈ OLOFSSON - THIS IS WHO I AM ME AND YOU. (2005). 80 sidor, 22 färgbilder.2 språk Sv/Eng. Texter av Amanda Caulson, Michael Elmenbeck, John Peter Nilsson, Alice Hutchison, Mia Enell, Christine Kristoffersson, Pamela Doan, Sherry & Joel Mallin, Mary Ellen Carroll, Amy J Goldrich, Charles Labelle, HMiss Liz Wendelbo, Milovan Farronatoenna Joo,