Länkar till ARTIKLAR OM GALLERIETS VERKSAMHET

Håkan Nilsson recenserar Helén Svenssons utställning "Se tiden an" i SvD. Läs recensionen här

Leif Mattsson recenserar Helén Svenssons utställning "Se tiden an" i omkonst. Läs recensionen här

Leif Mattsson recenserar Monica Hölls utställning Right here right now, Talking pillars and Out of the blue i omkonst.se. Läs recensionen här

Thomas Olsson recenserar David Svenssons utställning The Blaze i SvD. Läs recensionen här

Sebastian Johans recenserar David Svenssons utställning The Blaze i DN. Läs recensionen här

Elizabeth Avedon skriver om Gustaf Broms pågående utställning. LÄS TEXTEN HÄR

Peter Cornell recenserar Maria Luostarinens utställning Incubation på Galleri Fagerstedt i konsten.net, april 2018. Läs recensionen här

Leif Mattsson recenserar Maria Luostarinens utstllning Incubation på Galleri Fagerstedt i omkonst.se, april 2018. Läs recensionen här

Susanna Slöör recenserar Market Art Fair, Galleri Fagerstedt presenterade Eva Beierheimer, i omkonst.se april 2018. Läs rec här

Magnus Bons recenserar Charlotte Jönsson i utställningen Winter Studio i Konsten.net januari 2018. Läs recensionen här.

Susanna Slöör recenserar Eva Beierheimers utställning Spatial Convolutons i Omkonst november 2017. Läs recensionen här

Håkan Nilsson i Svenska dagbladet september 2017
Frida Krohns utställning band två. Läs recensionen här

Cristina Karlstam på cora.se aug 2017
Frida Krons utställning Band två
LÄS RECENSIONEN HÄR

Susanne Fessé intervjuar ANNEÈ OLOFSSON i Verk. Juli 2017.
LÄS INTERVJUN HÄR

Susanna Slöör i omkonst juni 2017
FRIDA KROHNS utställning Band
LÄS RECENSIONEN HÄR

Dan Backman SvD mars 2017
PER KESSELMARS utställning Shine recenserad i SvD
LÄS RECENSIONEN HÄR

Magnus Bons - mars 2017
PER KESSELMARS utställning Shine recenserad i Konsten.net
LÄS RECENSIONEN HÄR

Sebastian Johans - UNT - januari 2017
Uppsala Nya Tidning recenserar Anders Rönnlunds utställning TRACKINGS. LÄS RECENSIONEN HÄR!

Joanna Persman på konsten.net - december 2016
"Det är tvetydigheterna och ett slags ackumulerad inre spänning som Kwaks kamera så fenomenalt spelar med". Om Hyun-Jin Kwaks utställning A Study if Landscape and Beauty. Läs recensionen här

Camilla Hammarström i AFTONBLADET - december 2016
Landskapande flickor -
Den exploaterande blicken stöter på motstånd av Camilla Hammarström

Om Hyun-Jin Kwaks utställning A Study of Landscape and Beauty
Läs recensionen här

Cristina Karlstam i CORA - november 2016
Fotokonst med magiska förtecken: Cristina Karlstam har besökt en fotoutställning med gåtfulla undertoner.
Om Hyun-Jin Kwaks utställning A Study in Landscape and Beauty. Läs recensionen här

Clemens Poellinger - Svenska Dagbladet - 22 april 2016
Clemens Poellinger recenserar MARKET ART FAIR 2016 i SvD: En nykomling i sammanhanget är Galleri Fagerstedt där konstproffset Elisabeth Fagerstedt, före detta chef för Uppsala konstmuseum, numera gallerist, visar en minimalistiskt raffinerad miniutställning med Per Kesselmar som luras med skuggor. LÄS MER...

LEIF MATSSON - omkonst - 13 april 2016

Publicerad i Art & Signature 6 mars 2016
Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar listed as top-10 at Volta Art Fair New York. READ MORE

Publicerad i Art and Signature 5 mars 2016
Sabrina Möllers interview with the artist PER KESSELMAR in Galleri Fagerstedts booth at VOLTA ART FAIR 2 - 6 march 2016. Read it here

Publicerad i konsten.net 10 februari 2016

Gabriela Lopez recenserar David Svenssons utställning DRAPINGS

..."Och än intressantare: Svenssons grepp utgör ett tankeväckande bidrag till ett målerifält som ständigt försöker förnya sig. Att måla för hand har fått en helt ny innebörd."

Publicerad i SvD 27 januari 2016

Håkan Nilsson recenserar David Svenssons utställning DRAPINGS

"För David Svensson spelar konsthistorien en betydligt viktigare roll. Samtliga verk i utställningen utgår från Italiensk ungrenässans och består motiviskt sett av detaljer från verk av konstnärer som Piero della Francesca och Masaccio. Precis som hos Young In Hong är det först svårt att riktigt förstå vad verken föreställer. Om man bortser från titlarna, ser verken lika mycket ut som modernistiska, monokroma abstraktioner som citat från den äldre konsthistorien."
LÄS HELA RECENSIONEN HÄR

Publicerad på cora.se i november 2015

Cristina Karlstam recenserar Jårg Geismars utställning DELIGHTS

"Men även i det lilla formatet i galleriet på Hälsingegatan i Stockholm finner jag en liknande bredd och mångfald. Och gåtan Geismars budskap med sin konst förblir sympatiskt nog lika svårgissad även den här gången, de femtio nycklarna i ett av utställningens ”nyckelverk” till trots. Och eftersom rosen är ett konstverk i porslin och inte en levande blomma är den inte underkastad allt levandes förgänglighet. Så behåller konstnären mystiken kring sina verk med en sympatisk blandning av humor och allvar."
LÄS MER HÄR

Publicerad i Dagens Nyheter 27 augusti 2015

Birgitta Rubin recenserar Fredrik Helanders utställning GOD SMAK

Fredrik Helander ”God smak”, Galleri Fagerstedt, tom 26/9
I sitt nya projekt spårar Fredrik Helander den funktionalistiska traditionen in i nutiden och dess koppling till föreställningen om god smak. Han har valt ut åtta exempel på en estetik i funktionalistisk anda– stram, ljus och vitmålad. Dessa har han sedan byggt om efter eget huvud och gett alternativa funktioner.
Bokhyllan Billy har exempelvis reducerat till en fyrkantig vägghylla som rymmer en enda IKEA-katalog, medan ett glasat hörnparti från Waterfront har vänts ut och in till en hörnspegel – knappast praktiska men sparsmakat snygga skulpturer. Här får vi det svenska stilidealet i en skrattspegel, som öppnar för en diskussion om hur urvattnad funkistrenden blivit.

Lördag kl 14 samtalar konstnären med Kerstin Wickman, prof em i form.

Publicerad i Omkonst 5 juni 2015

Leif Mattsson recenserar Lone Larsens utställning LET ME GROW WITH PAIN

"Så när Galleri Fagerstedt bjuder till en sommarutställning (!) med ett antal av Lone Larsens verk finns det all anledning att både vara nyfiken och tacksam. Lone Larsen är en särpräglad men relativt svårplacerad konstnär som i sina verk både behagar och bjuder motstånd. Hon är väl värd en tydligare exponering även i huvudstaden."   
Läs mer här

Publicerad på Konsten.net den 20 feb 2015

Anders Olofsson recenserar Per Hüttners utställning THE SILENCE

"“The Silence” är avgjort ett av de mer fascinerande videoverken jag sett under senare år."
Per Hüttner är en av de svenska nomadiserande konstnärerna, som kanske är mer känd utomlands än i sitt hemland. Nuförtiden har detta blivit allt vanligare, inte minst i takt med att unga konstnärer utbildar sig på konsthögskolor utanför Sveriges gränser. Men Per Hüttner valde detta sätt att leva och arbeta långt innan konstnären som nomad var ett vedertaget koncept. Därför är det spännande att se hans “gästspel” hos nyöppnade Galleri Fagerstedt
. LÄS HELA RECENSIONEN HÄR

Publicerad i Svenska Dagbladet 2 februari 2015

Anna Brodow recenserar Per Kesselmars utställning EXTENDED VIEW

"Det finstämda och meditativa har han gemensamt med Per Kesselmar, utan andra jämförelser. Kesselmars monokroma målningar i tunna skikt av vit färg på järnplåt eller bly bottnar i en minimalistisk tradition från 1960-talet med namn som Agnes Martin, Sol LeWitt och Donald Judd. Jag tänker särskilt på Dan Flavin som gjorde skulpturer av lysrör." LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Publicerad januari 2015

Om konst - Susanna Slöör om Per Kesselmars utställning:
"Sökande skillnadens uppkomst"

Publicerad i december 2014

"Ett samtal med konstnären Natasha Dahnberg"

Marie Berggren och Vanja Pihl skriver om utställningen Frames of Life. LÄS TEXTEN HÄR: "Ett samtal med konstnären Natasha Dahnberg"

Marie Berggren och Vanja Pihl i ett samtal med Natasha Dahnberg om utställningen Frames of Life på Galleri Fagerstedt. Så här säger den rysk-svenska konstnären om verket om en hårfläta i videon "På ett hår": “i Sverige är årstiderna så långa, våren får ta sin tid, den växer fram och man ser skiftningarna. Tjockleken och färgen på flätan ändras med tiden, med åldern och livet – det samma gäller för växter, årstiderna byter av varandra..."

Publicerad i kulturtidskriften CORA den 7 december 2014

"Livsresa med kvinnlig profil"

"Den svenskryska konstnären Natasha Dahnberg visar foto- och videokonst med kvinnlig profil hos Galleri Fagerstedt, skriver konstkritikern Cristina Karlstam."
LÄS HELA TEXTEN HÄR.

Publicerad i Uppsala Nya Tidning den 27 november 2014

"Existentiellt drama och livsresor"

" Verket har en direkt koppling till samtida händelser som för den ryskbördiga konstnären fått särskild pregnans. I en fotoserie med motiv från videon blir nyheten om ett nedskjutet flygplan i Ukraina transformerad till en blodröd/vallmofärgad sjal. I Dahnbergs konstnärskap ingår personlig historia och dagsaktuella politiska händelser och tillstånd en nära förening, som här fått sitt kongeniala uttryck i flätan; i Ryssland flätar man fortfarande flickors hår ända upp i vuxen ålder.
Här används frisyren metaforiskt på ett sätt som är ganska vanligt hos Dahnberg som hela tiden finner bärande former för att förena sina båda kulturkretsar, den ryska och den svenska.", skriver Cristina Karlstam.
LÄS HELA TEXTEN HÄR.

Radiointervju i Sisu-radio den 6 oktober 2014

"Taidetta epäonnen kautta"

Jorma Ikäheimo intervuar konstnären Maija Savolainen, aktuell i grupputställningen OBSERVATIONS på Galleri Fagerstedt. LYSSNA PÅ INTERVJUN HÄR. (På finska)

Publicerad i kulturtodskriften CORA den 24 augusti 2014

"Galleristart med fyra höjdpunkter"

"Cristina Karlstam har besökt nyöppnade Galleri Fagerstedt och funnit en utsökt liten utställning." LÄS HELA TEXTEN HÄR.