Lisa Strömbeck. Installationsbild: The Last Trees.

Lisa Strömbeck
The Last Trees
nya verk - fotografi
5 oktober - 11 november 2017


Galleri Fagerstedt presenterar Lisa Strömbecks andra separatutställning på galleriet.
Strömbecks förmåga att genom fotografin, och dess processer, undersöka och gestalta fenomen omkring oss leder oss in i nya och fascinerande iakttagelser. Inför utställningen har Strömbeck intresserat sig för två fenomen som är förknippade med TRÄD. Ämnet kan förefalla oväntat för konstnären. Hennes berättande och personliga hållning liksom den innovativa bildprocessen gör hela utställningen till en av Lisa Strömbecks kanske mest inkännande och närskådande gestaltningar hittills.
 
Jag hade aldrig trott att jag skulle göra en utställning om träd. Träden och skogen är något att njuta på plats, där jag känner kontakt med något stort och tidlöst. Bilder jag genom åren tagit i skogen, har aldrig levt upp till upplevelsen…
 
Den här gången kunde jag bara inte sluta fotografera. Jag blev envisare för varje misslyckat försök; jag ville ha fram detta i fotografi. Backåkraskogen var min, och då träden i skövlingen blev stående ensamma, blev de ännu mer mina. Det första halvåret fotograferade jag digitalt men det funkade inte. Sedan började jag fotografera analogt med mellanformatskameran.
 
Det saknades fortfarande så mycket i bilden; vinden, doften, fuktigheten, kylan. Trots formerna i träden, trots diset och dimman som omsluter dem, moln med former som möter upp trädens former; trots allt det fina blev fotografiet inte hälften så starkt som den upplevelse det var att vara där.
 
Jag började experimentera i mörkrummet med flytande fotografisk emulsion, och då började något hända. Själva materialet fick ett eget liv som inte hade med mitt foto att göra. Den flytande emulsionen gav något organiskt till bilden, ytan blev mindre platt och emulsionen skapade rörelse. Olika beroende på om jag bredde ut den på papper eller träplattor. Jag kunde med fingertopparna breda ut emulsionen så att den bildade vågor som i bilden blev dimbankar eller moln som inte fanns i negativet. Om emulsionen rann lite neråt blev det liksom fuktigare i luften. Någonting nytt hände. Bilden blev snarare något i sin egen rätt, än som representation av verkligheten.
J
 
De sista träden
Flytande fotoemulsion på trä (unika verk)
 
Skogen vid Backåkra strand är en del av Hagestad naturreservat på Sveriges sydkust. I samband med skövlingen för två år sedan ville Naturvårdsverket återskapa den sandstäppsmiljö som fanns där innan man på 1700-talet planterade tall för att förhindra sandflykt. Sandstäppen, som redan finns vid några andra strandnära områden i Skåne, har en stor biologisk mångfald. Man har därför sparat några träd, de flesta halvdöda eller döda, för att ge hem åt olika djur.
 
Dessa träd är de enda som står kvar idag vid Backåkra strand på Sveriges sydkust.
 
 
 Världens äldsta träd
Fotocollage på MDF
36 delar, 280 x 290 cm

 
Granen på Fulufjället i Dalarna som är minst 9 550 år gammal. Forskarna Lisa Öberg och Leif Kullman har genom kol 14-metoden åldersbestämt olika fjällgranars rötter och just denna visade sig vara världens äldsta, levande, nu kända träd.
 
Själva rotsystemet har överlevt i närmare 10 000 år. Ett frö, som troligen kom västerifrån, slog rot där medan den senaste inlandsisen fortfarande låg kvar i Dalarna. Den har lyckats överleva så länge därför att den har förmågan att föröka sig vegetativt; de nedersta grenarna slår rot när de trycks ner mot marken av långvarigt snötäcke varpå nya skott växer upp. Runt den cirka 3 meter höga stam som står där nu, finns flera skott, små nya granar som väntar på att få växa sig stora då den nuvarande högsta stammen dör.
 
Granen heter Old Tjikko efter Lisa Öbergs hund som var med under fältarbetet och som sedan gick bort. Verket visar granen i skala 1:1. Granen Old Tjikko, 9 550 år gammal, träder här fram i hela sin majestätiska litenhet.
 
Mörkret skingras – ljuset återvänder
Fotoprint på textil
420 x 280 cm


 ----------

Lisa Strömbeck är född 1966 i Andrarum. Hon bor och verkar både i Danmark och Sverige, sedan år 2010 är hon även lärare i fotografi vid flera institutioner. Lisa Strömbeck är just nu bl a aktuell i en av Statens Konstråds projekteringar.

Strömbeck har varit verksam som konstnär sedan 1990-talet då hon utbildade sig vid Hochschule für Bildende Künste (Hamburg) och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi (Köpenhamn). Hon arbetar främst med fotografi och video.
 
Hennes tidigare arbeten har ofta haft en politisk agenda och fokuserat på makt och hierarkier, såväl i stora samhällsprocesser som i privata skrymslen och vrår. Hierarkier mellan människor och andra djur har genererat åtskilliga intressanta och tankeväckande verk. Den något abstrakta fotoserien Uniform visar människor klädda i päls med samma färg och textur som pälsen på de husdjur de håller om. På Moderna museet i Stockholm kunde man besöka Lisa Strömbecks Vilorum (2004) och få ligga och vila omgärdad av sovande husdjur. De senaste årens arbeten med ljus har blivit mer poetiska. Det handlar om solens reflektioner i olika föremål, t ex i biltrafiken utanför fönstret som skapar ljus och färger i ett annars mörkt och tråkigt rum, en video som typiskt visar hennes förmåga att fokusera på något vackert i en mörk vardag.

Lisa Strömbeck: From The Last Trees series, 2017, liquid light photography on wood, unique, 49x41 cm.
Lisa Strömbeck: From The Last Trees series, 2017, liquid light photography on wood, unique, 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.
Lisa Strömbeck. From The Last Trees series. 2017. Liquid light photography on wood. unique. 49x41 cm.