David Svensson. The Melting Down (detalj). Uranglas.
David Svensson. The Melting Down (detalj). Uranglas.

The Blaze
David Svensson
23 augusti – 6 oktober 2018
Vernissage torsdagen den 23 augusti kl 16 - 20

 
Galleri Fagerstedt har glädjen att öppna höstsäsongen med David Svenssons andra soloutställning på galleriet. The Blaze är en utställning med nya i verk i uranglas, en fördjupning i materialets inneboende lyskraft och formbarhet, samt nya verk av 100-åriga böcker.
 
Som alltid i David Svenssons arbeten är materialet, dess inneboende kvaliteter, och historiska tidsavtryck väsentliga och huvudsakliga. Konstnären har successivt byggt upp egna samlingar med bl a äldre tiders föremål i uranglas liksom med vintageböcker insamlade från antikvariat och boklådor.
 
De nya glasverken; The Melting Down och The Blaze, av äldre uranglasföremål i ny form, handlar om något flyktigt, om verkets poetiska kvaliteter liksom om en meditation över ljuset – det ljus som omger objektet och faller på dess yta och låter det ta form liksom om det ljus- och färgspel som verket utstrålar av sig själv. Uranglas har en alldeles speciell lyster och det strålar i dubbel bemärkelse. Vid belysning med ultraviolett ljus blir uranglaset grönt och självlysande. David Svensson har även uppfört ett offentligt verk av uranglas, The Radiant Globe (2014), vid Skandionkliniken i Uppsala, Nordens första klinik för protonstrålning. Frågor kring strålning och radioaktivitet som både oroande men även läkande accentueras av verket och av dess placering.
 
I serien Stories med sex helt nya verk, har konstnären använt 100-åriga böcker. Böckerna är uppslagna och inramade och uppslaget visar antingen bokens början eller slut. Det är betydelsebärande och ömtåliga boksidor som i sig bildar själva ramverket för texten. De är märkta av tiden; de skimrar och de påminner om övergivna ekon, som genklanger av historier, minnen, berättelser och tidsförlopp.
 
David Svensson (f 1973) bor i Malmö, examinerad vid Malmö konsthögskola och har varit verksam som konstnär i nästan 20 år. Många har kommit i kontakt med hans gestaltningar i offentliga miljöer både i Sverige och i världen. Hans intresse för platsen, materialet, hantverket och tekniska förutsättningar är stort och hans monumentala gestaltningar är uppfinningsrika och unika. Han blev tidigt en av ljusgestaltningens mest framträdande konstnärer i svenskt konstliv och han har många ljusgestaltningar i offentlig miljö både bakom och framför sig.

Thomas Olsson recenserar David Svenssons utställning The Blaze i SvD

I närheten av galleriet är David Svensson aktuell med ljuskonstverket ”Life Line”, ett 350 m2 stort ljuskonstverk för Citybanans nya station Stockholm Odenplan, uppgång Vanadisvägen (2017).

Start Saatchi Art Fair, London
Besök vår monter 6.4