Jenny Magnusson at Galleri Fagerstedt, 2016. Installationsbild. "Spill", varierande träspill, tejp, bandslippapper. Foto: Patrik Elgström

SPILL
Jenny Magnusson

PLATSSPECIFIKA SKULPTURER, FOTO
26 maj - 13 augusti 2016


Skulptur är en överenskommelse, en plats, en relation, en rörlig enhet. Rummet ger mig ledtrådar om hur och vad som ska ske. Verket är klart när utsagan är sagd. Jenny Magnusson

Mötet med Jenny Magnussons skulpturer och installationer är ett fascinerande spänningsfält mellan associationer och betydelser, mellan närvaro och frånvaro. I platsspecifika installationer ”återbrukar” hon material som förekommit i hennes utställda verk under de senaste 10 åren, med material som i sig är återbruk och åter-representationer. Hon använder sitt arkivmaterial från andra rum, hus, platser – t ex byggnadsmaterialet som byggnaden är konstruerad av – som ett tvärsnitt eller en biopsi ur en vägg, ett golv, ett tak. Det fysiska avtrycket av en plats återbrukas som ett indexikalt, fotografiskt tecken som förflyttats från en plats till en annan. Jenny Magnussons skulpturer och hennes fotografier har gemensamma beröringspunkter, som fysiska avtryck och som återberättare.

Installationerna i galleriet har tillkommit i stunden med material som konstnären har flyttat hit och som hon intuitivt har givit nya gestaltningar. Som svar på den här nya platsen. Hon synliggör betydelsen av återbruk, det otrogna materialet, skulpturen som bärare av tidigare verk, plats och nuet. Nya meningar och sammanhang kan skapas genom att t ex vända en skiva upp och ner, genom att töja och sträcka materialet.

Utställningen gestaltar en transitiv och transformativ performance. Vår egen förmåga att se dessa material som estetiska objekt, läsa dess historia, tillåta dem att ta vårt fokus och intresse är helt avgörande i mötet med Jenny Magnussons verk.
 ________

Jenny Magnusson är yrkesverksam som konstnär sedan examen vid Valands konsthögskola år 2000. Hon har haft ett flertal soloutställningar såväl i Sverige som i Tyskland, allra senast Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2015), Värmlands museum, Karlstad (2014), Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, tills m Kristina Jansson (2012) m fl. Bland de senaste grupputställningarna kan nämnas 13 Performance Festival, Göteborg (2016), Galerie Jochen Hempel, Berlin (2015), Erratiker, Baitz, Brandenburg (2015) m fl. Jenny Magnusson har dessutom deltagit i större grupputställningar som t ex Moderna-utställningen på Moderna Museet, Stockholm, (2006) och som Stena stipendiat vid Göteborgs konstmuseum 2006. Hon har flerfaldiga stipendier, bl a från IASPIS och Konstnärsnämnden. Hon har nyligen flyttat tillbaka till Göteborg från Berlin.

Ur serien "Spill", 2016, bandslippapper, diameter 80 cm

Installationsbilder från GALLERI FAGERSTEDT. "Spill" 2016. Foto: Patrik Elgström