Eva Beierheimer. Installationsbild 2017

Eva Beierheimer
Spatial Convolutions
16 november - 16 december 2017

Teckning, måleri, skulptur, installation
 
VERNISSAGE torsdag den 16 nov kl 16 – 20
ARTIST TALK lördag den 9 dec kl 14

 
Galleri Fagerstedt presenterar Eva Beierheimers första separatutställning på galleriet. Spatial Convolutions ions är en titel som antyder att utställningen är såväl rumslig som fysisk, att den vrider om och twistar element som antingen är virtuella eller en del av den faktiska miljön. Den antyder även ett närmast matematiskt formspråk; repetitivt, lager på lager, överlagring på överlagring, skikt på skikt.
 
Eva Beierheimer är kanske främst igenkänd i sina arbeten där hon utgår från samspelet mellan text, tecken och konst. Det är vanligt att konstnären arbetar med serier och upprepningar som ett led i ett konstant utforskande. Hon använder gärna textfragment eller tecken, t ex frågetecken och utropstecken, som har en aktiv roll i själva konstverket, som struktur eller material och låter det ge konsten dess form. Arbetet med text och tecken är i grunden en lekfull transformering från att skriva, från litteratur, till visuell bildkonst.
 
Hennes konstnärliga arbete bygger i stort på analyser av text, skulptur, rymd och arkitektur, av dess innehåll och strukturer. Hon utgår gärna från en plats eller från en språklig, kognitiv förutsättning. Till exempel kan ett begreppspar som frågetecken och utropstecken, eller linjer och tunna streck, eller prickar och pixlar, intressera henne som materia i en konstnärlig process. Ihopflätade och ihoptrasslade visuella bildvärldar, upprepningar och överlagringar, tvådimensionellt och tredimensionellt, tryckt, tecknat, målat och rumsligt skapar hon ett eget kommunikativt uttryck.
 
Nu visar konstnären helt nya målningar, teckningar och en platsspecifik skulptur i en soloutställning i gallerirummet. De stora teckningarna, pattern drawings, har kommit till genom ett minutiöst arbete med många streck i enormt många lager. Det kan förefalla vara en enkel förutsättning att utgå från en enkel tunn linje. Men när den lilla enkla formen har upprepas oändligt många gånger har den intensifierats och skapat en helhet av ett fascinerande spel mellan ljus, mörker, rymd, djup och yta. Bildspråket är abstrakt och rikt på associationer.
 
De nya målningarna, med utgångspunkt i svartvita mönster och nätverk av linjer, kan för ögat te sig som ljuslandskap, som en stor mängd små lysande eniteter som skapar och retar näthinnan till att frammana visuella fenomen. Tanken svindlar lätt när man betänker det stora antalet gånger som konstnärens pensel har träffat dukens yta, det meditativa och rytmiska arbetet med att måla små likartade enheter som sammantaget skapar hissnande bildrum och vyer.
 
De skulpturala uttrycken i utställningen utgår från platsen självt, ett klättrande och växande formspråk möter såväl den rörliga människokroppen i rummet som dygnets föränderliga rymd- och ljusförhållanden. Det är som att möta en dansare, eller en ostyrig växt, som följer med oss när vi rör oss i utställningen, en följeslagare, en skugga och en närvaro, vars interaktion och påverkan inte går att bortse ifrån.
 
Konstnären har skapat ett visuellt bildrum och hennes kroppsliga närvaro är på sitt sätt tydlig. Verken bygger på det handgjorda, kroppen är närvarande och nödvändig för bildernas tillkomst liksom för dess uttryck, hennes sinnesstämning och fysiska rytm är det medium som har skapat dessa verk.
 
 
Eva Beierheimer
Född 1979 i Graz, Österrike
Bor och arbetar i Stockholm sedan år 2007 och i Wien
Hon har examen från Akademie der Bildenden Künste, Wien år 2006 och hon var projektelev   vid Kungliga Konsthögskolan i, Stockholm år 2007 och 2014
 
De senaste åren har hon haft flera offentliga uppdrag och hon har uppfört platsspecifika verk för offentliga miljöer. Under året har hennes utomhusskulptur Interrogative invigts i Vallastaden i Linköping. Under året 2016/2017 har hennes tecken-teckningar, frågetecken – utropstecken, visats på Fridhemsplans T-banestation. Hon är även aktuell med en utställning i Wien under hösten 2017.

 

ARTIST TALK
lördag den 9 dec 2017

Eva Beierheimer. Installationsbild.
Eva Beierheimer. Installationsbild. 2017
Eva Beierheimer. Installationsbild. 2017
Eva Beierheimer. Untitled_893357 rectangles. Pattern drawing. 2014. 235x120 cm
Eva Beierheimer. Untitled_893357 rectangles. Pattern drawing. 2014. 235x120 cm
detalj (ovanstående)
detalj (ovanstående)
Eva Beierheimer. Quaestio III. 2017. akryl på duk. 146x114 cm.
Eva Beierheimer. Quaestio III. 2017. akryl på duk. 146x114 cm.
detalj (ovanstående)
detalj (ovanstående)