16 287 punkter. 2018. träpärlor, snöre, akryl. Höjd 38 cm
16 287 punkter. 2018. träpärlor, snöre, akryl. Höjd 38 cm

Se tiden an
Helén Svensson
22 november - 22 december 2018

Helén Svensson. "Mellantid". Olja på duk. 100x140 cm vardera
Helén Svensson. "Mellantid". Olja på duk. 100x140 cm vardera

 
GALLERI FAGERSTEDT har glädjen att presentera HELÉN SVENSSONS första soloutställning på galleriet. Utställningens titel ger en antydan om någonting som rör sig långsamt, manar till väntan och kanske avvaktan. I uttrycket finns även ett anslag av tillförsikt och tillit. ”Se tiden an” är ett tillstånd, ett här och nu, som talar till vårt tålamod.
 
Helén Svensson presenterar helt nya verk; skulpturer, målningar och teckningar. De är alla signifikanta för konstnärens mycket lågmälda, tålamodsprövande och närmast förvirrande arbetsmetod. Den konstnärliga processen rör sig genom utställningen som ett rhizom, som ett organiseringsmönster, “en icke-hierarkisk struktur av begrepp som fortplantar sig i alla riktningar och inbjuder till en mångfald användningssätt, omfunktioneringar och ympningar."[1] I Svenssons verk är formbegreppet rent och tydligt, entiteter och arkitektoner har givits de allra enklaste och till synes nästan meningslösa formuttryck. När konstnären börjar undersöka och utveckla elementen vecklar de in sig i varandra, omformuleras och ger något en annan form. Arbetsprocessen är cirkulär, det ena verket leder vidare till det andra.
 
Utställningen tar rumslig gestalt. Vi rör oss i en abstrakt och organisk miljö. I dess enkelhet skapar verken koncentration och fokus. Vår blick läser och avläser, tolkar och omformar de uttryck som vi ställs inför. Man kan förundras över att de små, repeterade elementen andas så mycket poesi och mänskligt varande. Man tänker på all tid och möda, den omsorg och det intresse, som lagrats i varje liten detalj. Utställningen andas hängivenhet utan att ge sig hän, återhållsamhet men är ändå inte kontrollerad liksom uthållighet men inte outtröttlighet.
 
Konstnärens arbete, handens och kroppens arbete, ger verken dess innebörd. Ur abstrakta formelement, en tecknad linje eller en cirkel, dess upprepning och förhållande till nästa element, mellanrummet och tomrummet, skapas små förskjutningar och små nyansskillnader i det som ska bli bilden. Den kroppsliga dagsformen, hur tungt handen vilar på pennan, hur långt konstnärens tålamod sträcker sig, ges avgörande avtryck i det slutliga verket. Hantverket och handarbetet är det redskap som med tiden ska ge konstnärens ursprungliga idé en kropp. Den arbetande kroppen förkroppsligas och till slut är det processen dit, från den första cirkeln till den sista pusselbiten, som verket till stor del handlar om.
 
Helén Svensson är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1991 – 1996. Hon är bl a representerad i Moderna museets, Statens Konstråds, Kalmar konstmuseums och Jan Widlunds samlingar. Hon har tilldelats en rad olika stipendier och priser, hon var t ex Kungl Konstakademins första utställningsstipendiat (2015). Hon har deltagit i en rad solo- och grupputställningar, t ex Manifesto: A Moderate Proposal, Pitzer College Art Galleries, Claremont, Los Angeles California, 2018.

[1] Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein i "Gilles Deleuze och mångfaldens veck", Deleuze och mångfaldens veck