Right here right now, Talking pillars and
Out of the blue
Monica Höll

11 oktober - 17 november 2018

GALLERI FAGERSTEDT har glädjen att presentera MONICA HÖLLS andra soloutställning på galleriet. Den här gången med nya målningar och skulpturer i en rumslig installation: Right here right now, Talking pillars och Out of the Blue. Ord och ordlekar är vanliga i hennes arbete: Det kommer alltid ord, en titel, en sång eller musik i mitt huvud när jag jobbar. Ordlekar från mitt undermedvetna. Jag tar alltid vara på dem. Jag skriver ned dem, begrundar dem och ofta ser jag sambandet med det jag gjort och vad det handlar om.
 
I utställningen ser vi Hölls allra senaste målningar. De är målade mot ateljégolvet. Med det skrovliga underlaget som motstånd har konstnären precist och intuitivt applicerat färgen på duken. Det är en tydlig kroppens handling med en rörelse och en aktivitet som stannar kvar på duken.
 
Vi rör oss in i en installation med stolpar av rostfritt stål med integrerade objekt av aluminium eller silikon. Stolparna är fästa i golv och tak och bildar tillsammans en lund eller en dunge. Stolparna, eller stammarna, är även individer. De finns där att hålla i och att ta på. Varje stolpe har ett högt sittande objekt. De har en strävan, kanske efter ljus, rymd eller frihet. De är placerade nära varandra som trädstammar i en dunge. De talar med varandra.
 
Monica Höll hämtar sin inspiration från naturen. Det som vi ser här, t ex i målningarna, är varken avbildningar av yttre landskap eller uttryck för inre landskap i egentlig mening. Hennes konst är inte förenklingar eller förkortningar av en yttre verklighet. De lever sitt eget liv i symbios med den konstnärliga kreativa processen. Vi kommer här i kontakt med ett annat slags membran däremellan, mellan tillstånd i naturen, platser som hon ofta återvänder till, öppningar, förtätningar, stunder av magi som återuppstår i målningen i form av de minnen och associationer som konstnären har burit i sin minnesbank. Målningen och skulpturen blir här ett membran, själva gränssnittet, mellan det upplevda och minnet av det upplevda. Man ser konstnärens fysiska närvaro, de enormt stora målningarna, de slingrande och klättrande skulpturerna, bär alla sina uttryck genom konstnärens kropp och rörelser.
 
Monica Höll är väl förankrad på den svenska konstscenen med ett lekfullt och ohämmat konstnärsskap där varken rummet eller formatet utgör någon som helst begränsning. Hon arbetar med installationer, skulpturer, måleri och teckningar, allt på en glidande och gränslös skala. Hon utforskar och undersöker rum och rumsligheter. Hennes verk kan helt och hållet ta över ett rum och förvandla det till ett konstverk att röra sig i.
Monica Höll är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och bl a på E´cole National Suprieure des Beaux Arts i Paris. Höll är representerad i Region Uppsala, Örebro Konsthall, Karolinska Institutet, Statens Konstråd, Stockholms läns landsting, Ronneby konsthall m.fl. Hon har deltagit i separat- och grupputställningar på Ronneby konsthall, Galleri Fagerstedt, Örebro Konsthall, Konstforum Norrköping, Galleri Niklas Belenius såsom Aboa Vetus & Ars Nova, Turku m.m.