loading...

Incubation
Maria Luostarinen
5 april - 12 maj 2018

Målningar, teckningar och objekt

INCUBATION
Maria Luostarinen visar en serie arbeten på papper med motiv som kretsar kring myt, dröm och en inre rörlig bildvärld. Vi möter ett utforskande av akvarell som material och som medium i en samtida kontext. Med måleriet som utgångspunkt leder Maria Luostarinen oss vidare i en förlängd dialog med objekt, teckning och rumslighet.
 
Verken bildar gemensamt ett försök att tyda dolda rum och världar, som kan provoceras fram genom vad som i drömsammanhang kallas inkubation. Dröminkubation har sitt ursprung i den antika världen och det handlar om en önskan att under drömmen, eller i hypnagoga tillstånd, mellan dröm och verklighet, bli botad eller få insikt på ett djupare plan. 
 
Maria Luostarinens konstnärskap kretsar i allmänhet kring drömmar, arketyper och uråldriga myter om universum. Genom sitt arbete utforskar hon historier om fysiska platser och föremål, såväl som dolda världar bortom vår syn, såsom det undermedvetna, arketyper och mysticism.
 
Hon hämtar inspiration från mytologi, drömmar och psykologi och hennes praktik tar formen av arbeten på papper, platsspecifika installationer, poetiska assemblage och läsningar.

Impulsion. 2018. akvarellmålning. 106 x 28 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Impulsion. 2018. akvarellmålning. 106 x 28 cm. Foto: Ari Luostarinen.

ENGLISH
INCUBATION
Maria Luostarinen shows a series of works on paper with motifs that revolve around myth, dream and an inner moving image world. We encounter an exploration of watercolor as a material and as a medium in a contemporary context. With the painting as a starting point, Maria Luostarinen guides us in an extended dialogue with objects, drawing and space.

The works form together an attempt to interpret hidden spaces and worlds, which can be evocated by what is known as incubation. Dream incubation originated in the ancient world, and it is a desire to be cured or in depth in the dream, or in hypnagous states, between dream and reality.

Maria Luostarinen´s art generally circles about dreams, archetypes and ancient myths about the universe. Through her work she explores stories of physical places and objects, as well as hidden worlds beyond our view, such as the subconscious, archetypes and as mysticism.

She acquires inspiration from mythology, dreams and psychology and her practice takes the form of works on paper, site-specific installations, poetical assemblage and readings.

Grand mystery. 2018. akvarellmålning. 76x28 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Grand mystery. 2018. akvarellmålning. 76x28 cm. Foto: Ari Luostarinen.

Biografi
MARIA LUOSTARINEN bor och verkar i Stockholm
MFA Konstfack.
 
Separatutställningar
Konstfrämjandet Värmland/Karlstad samt ARCHIVE GALLERY/ http://www.marjaleenasillanpaa.se/archive-gallery.html Les heures qu’elle protège LOKALRÄTTEN /TURteatern, KONSTCENTRALEN, Huddinge, Lidköpings Konsthall, Konstnärshuset Stockholm samt Konstfrämjandet Örebro. Duo med Maria Boij Döden och livet S:t Jacobs Kyrka Stockholm Curator Eva Asp, May I Cry Now Konstepidemin Göteborg,
 
Grupputställningar (i urval)
Drömsystrar/Dreamsisters Göteborg 2018, galleri Sverige/Åsa Ersmark, Now you see me, Now you don’t, NorArt, Frida Yngström featuring Dreamsisters, Nora, Det Dolda Rummet / Drömsällskapet salong Odengatan, 2015-2017 KÄNNBART kannbart.nu, som visades på bl.a Örebro Länsmuseum, VävenUmeå, Göteborgs Stadsmuseum, Ystads Konstmuseum, Borås Konstmuseum och Scenkonstmuseet Stockholm. KRETS/Aniara Galleri Kretsen Gamla Flickskolan Södertälje, DRÖMSAFARI Artist residency, utställning,Magiska Rum RÅNÄS Slott, RESTAURERING AV INRE RUM, Charlottenburgs gård, Solna, Medicinhistoriska Museet i Göteborg/Tinget i sig, Gallery Steinsland Berliner/GSB 5 years samt Kongegaarden och Skovhuset DK. Silent Mess INGAgallery Tel Aviv curator Sandra Weil 
 
Kommande utställningar
2019 Norrtälje Museum/Konsthall Den vita teatern Drömsällskapet, 2018 Utställning i Nyköpings Kyrkor, i samband med Helighetens bilder, 15hp fristående kurs 2017/18 Konstfack Stockholm (duo i S:ta Katarina kyrka med Jenny Magnusson) och Olle Nymans Ateljéer,  (separat)Runö Konst och arkitektur, curator Elisabet Schildt 2018

 
Offentliga gestaltningar
Resa i tid och rum, Konstvandring och Publikation. Offentligt verk Nacka sjukhus/Geriatriken
15 meter lång akvarellfris, inköpt av Stockholms läns Landsting 2017
 
Representerad
Rivka Saker Collection Tel Aviv/New York
Statens Konstråd till avd för Filosofi Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet, Lidköpings kommun, Uppsala Läns Landsting till Sömnutredningsavdelningen vid Uppsala Akademiska sjukhus, Apoteksbolaget, SAK, Carnegie Konstförening,Folkets hus och Parker samt Skovhuset DK 2017
 
Stipendier/priser
Winsor & Newtonpriset 2014  Nordiska Akvarellsällskapet NAS ”Winsor & Newtonpriset 2014 tilldelas Maria Luostarinen för ett sagolikt akvarellmåleri där konstverkens öppna symbolvärld blir till farkoster för fantasin in i betraktarens eget underland”

Välkommen på artist talk
Lördag den 12 maj kl 14-15

Ett konstnärssamtal med Maria Luostarinen om drömmar, symboler och en inre rörlig bildvärld

Album. 2015. akvarellmålning. 56x76 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Album. 2015. akvarellmålning. 56x76 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Universe. 2016. akvarellmålning. 56x76 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Universe. 2016. akvarellmålning. 56x76 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Tail talk. 2013. Akvarellmålning. 27x30 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Tail talk. 2013. Akvarellmålning. 27x30 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Long haired star (diptyk). 2018. Akvarellmålning. 2.76x56 cm. Foto: Ari Luostarinen..
Long haired star (diptyk). 2018. Akvarellmålning. 2.76x56 cm. Foto: Ari Luostarinen..
Lisbeth. 2007. akvarell på papper. glas och ram. 72x90 cm
Lisbeth. 2007. akvarell på papper. glas och ram. 72x90 cm
Forget me not. 2011. akvarell på papper. glas och ram. 72x90 cm.
Forget me not. 2011. akvarell på papper. glas och ram. 72x90 cm.