Untitled (horn). 2018. Pigment print on paper. 30x30cm inkl glas och ram. Ed 9.
Untitled (horn). 2018. Pigment print on paper. 30x30cm inkl glas och ram. Ed 9.

Gustaf Broms
NEW PHOTOGRAPHIC WORKS
24 maj – 30 juni 2018
 

Galleri Fagerstedt presenterar Gustaf Broms första soloutställning på galleriet. Han är en av våra främsta och mest aktiva performancekonstnärer med en konstant flödande verksamhet både på hans gård i norduppland och över hela världen. Men man kan ändå inte placera honom i ett fack, även om just performancekonsten är vid och nästintill gränslös, så måste beskrivningen av honom överskrida de gängse fackgränserna. Gustaf Broms konst och konstnärsskap liknar ingen annans. Han har en reflekterande, berättande och okritisk blick i allt sitt skapande, såväl i hans performances, videoverk, fotografiska arbeten, skulpturer, installationer, ljudverk och andra ännu inte sedda konstellationer av objekt och performativa akter. Han rör sig med, och berör med, personliga symboler liksom med filosofiskt storslagna frågeställningar kring människans existens och kring det mänskliga i det naturliga.
 
De fotografiska verken i utställningen är starkt performativa. Som alltid är han själv en aktör, en ledsagare och ett objekt i hans konst och som alltid uppstår dilemmat i att vara en del av sitt verk men utan att kunna se det. Här blir kameran ett viktigt redskap för att återberätta och reflektera över de verk som konstnären skapar.
 
Gustaf Broms visar en serie helt nya fotografiska verk. Vid första anblicken liknar de stilleben som de målades på 1500- och 1600-talen. Som stilla arrangemang av föremål från hemmet, gärna från köket eller skafferiet, där bildspråket överbetonat, kristalliserat och symbolladdat föremålens status. Vid andra anblicken infinner sig en vanitas-symbolik som om här finns dödskallar eller något annat som har dött och som påminner om livets förgänglighet. Det är när vi sett igenom vårt vaneseende och sett bortom raden av historiska verk som passerar revy på näthinnan som vi inser att allt på bilden är levande. Där någonstans uppstår det barocka inslaget och i relief mot de oväntade föremål och symboler som bilderna innehåller förefaller allt plötsligt mycket mer excentriskt. Själva akten, att placera ett levande huvud på ett fat, arrangerat i ett stilleben med oväntade föremål, kan ses såväl med humor som med allvar, som en kanoniserad berättelse om tomhet, förgänglighet och fåfänglighet likväl som en sisyfosakt, att sticka upp sitt huvud i en kontext man inte känner och att iaktta och försöka förstå den nya platsen utan att egentligen kunna se eftersom det är det egna seende ögat som också är scenens objekt.
 
Elisabeth Fagerstedt har följt konstnären under de senaste 10 åren. Hon curerade en stor och delvis retrospektiv utställning med Gustaf Broms år 2009 på Uppsala konstmuseum. Utställningen innehöll flera emblematiska och tongivande verk ur hans produktion, t ex videoverken The Sitting och A Walking Piece. Utställningen kom till ungefär 1 år efter att konstnären återvänt till Sverige efter en 20 år lång resa, och ett lika långt utforskande av, i världen. År 2012 curerade Elisabeth Fagerstedt även premiärvisningen av det omfattande flerkanaliga videoverket ”The Tree” av Gustaf Broms.
 
 
 ______________________________
Gustaf Broms on the latest works
There is always a slight frustration making work with your own body,
that you never "see" the work, only a vague feeling from the interior,
the experience from "the other side" is always hidden.
 
One day I rigged a camera with a time lapse setting to get a sense of the
formal aspect of an action. A durational work with the head coming out
of a table, to create a situation where there would be a tension between
being object and being subject.
 
This "tension" I experienced during a walk in the forest where I played
with shifting my awareness through something like -
 
Being in the environment
environment as objects
objects as Beings
Beings as Self
Self as being
 
Even if every work initially seem to be new and independent of previous
works, there is clear thread of playing with perceived borders, moving
between identifying with MIND, as an experience of life as an intellectual
process, and being NATURE, as identifying with being body.
 
The focus on this "gap", seem to reappear, and I wonder if I am trying to
make a work to heal this gap ?
 
I understand this rupture, as if our senses have evolved as tools to
preserve the biological vehicle, rather than to read reality. This view of
the world, based on the senses, creates an experience of seperation from
our environment, this misconception has taken over our sense of place
in the universe ? A confusion also rooted in human arrogance perhaps ?
Can I trace this "wound" as a root of conflict ?
 
Whether I look at what human do to human, human to other non-human
beings or human towards environment ?
 
An illusion of border of skin as border of self
- creates illusion of "OTHER" ?
 
Even if experience and science tells me that existence is more
perforated, no clear beginning or end between beings and environment ?
Air and water flow through me, inside and outside are superfluous ?
In whatever form my work is presented, ephemeral or material,
there always seem to be BODY-SPACE-TIME that are central,
both as materials and as content of the work.
 
In my studio there is a lot of organic matter, beings in different states of
decay and transformation, to insert my own head in this scene,
made a clear echoe to the Vanitas tradition, the first image in this series
is a conversation with that tradition. Those paintings that are
concerned with time and space (change and emptiness) the dialogue
came very natural.
 
Seeing this first image as an object (a print), I was again reminded of
the power of a photograph, after years of not working with this form.
Even though my first steps into making visual works, was being trained
as a photographer. After pursuing image making through light and
chemicals, a feeling of frustration slowly grew with the constrictions of
2 dimensions. In 1993 in an act of sheer desperation, I burnt all my
works, and through this fire, realized the power of the ACTION.
 
The intensity of this experience eventually moved me towards making
actions and performance work as my main form.
 
Vanitas vanitatum omnia vanitas
"Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet"
from the Ecclesiastes, and in the Vulgate 1:2; 12:8
 
Gustaf Broms, in the snow 2017

Untitled (gravity). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram.
Untitled (gravity). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram.
Untitled (ouroboros). 2018. 75x50 cm inkl glas o ram
Untitled (ouroboros). 2018. 75x50 cm inkl glas o ram
Untitled (vanitas#3). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (vanitas#3). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (amanita_muscaria). 2018. 75x50 cm
Untitled (amanita_muscaria). 2018. 75x50 cm
Untitled (book). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (book). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (barbed). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (barbed). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (poppy). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (poppy). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untilted (tree). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untilted (tree). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#1). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#1). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#2). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#2). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#3). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram
Untitled (mound#3). 2018. 75x50 cm inkl glas och ramElizabeth Avedon skriver om Gustaf Broms pågående utställning. LÄS TEXTEN HÄR