TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR/Former exhibitions

Se tiden an
Helén Svensson
22 november - 22 december 2018

 GALLERI FAGERSTEDT hade glädjen att presentera HELÉN SVENSSONS första soloutställning på galleriet. Utställningens titel ger en antydan om någonting som rör sig långsamt, manar till väntan och kanske avvaktan. I uttrycket finns även ett anslag av tillförsikt och tillit. ”Se tiden an” är ett tillstånd, ett här och nu, som talar till vårt tålamod.
 
Helén Svensson presenterade helt nya verk; skulpturer, målningar och teckningar. De är alla signifikanta för konstnärens mycket lågmälda, tålamodsprövande och närmast förvirrande arbetsmetod. Den konstnärliga processen rör sig genom utställningen som ett rhizom, som ett organiseringsmönster, “en icke-hierarkisk struktur av begrepp som fortplantar sig i alla riktningar och inbjuder till en mångfald användningssätt, omfunktioneringar och ympningar."[1] I Svenssons verk är formbegreppet rent och tydligt, entiteter och arkitektoner har givits de allra enklaste och till synes nästan meningslösa formuttryck. När konstnären börjar undersöka och utveckla elementen vecklar de in sig i varandra, omformuleras och ger något en annan form. Arbetsprocessen är cirkulär, det ena verket leder vidare till det andra.

31. Right here right now, Talking pillars and
Out of the blue - Monica Höll

11 oktober - 17 november 2018

GALLERI FAGERSTEDT hade glädjen att presentera MONICA HÖLLS andra soloutställning på galleriet. Den här gången med nya målningar och skulpturer i en rumslig installation: Right here right now, Talking pillars och Out of the Blue. I utställningen såg vi Hölls allra senaste målningar. De är målade mot ateljégolvet. Med det skrovliga underlaget som motstånd har konstnären precist och intuitivt applicerat färgen på duken. Det är en tydlig kroppens handling med en rörelse och en aktivitet som stannar kvar på duken. Vi rörde oss in i en installation med stolpar av rostfritt stål med integrerade objekt av aluminium eller silikon. Stolparna var fästa i golv och tak och bildar tillsammans en lund eller en dunge.

30. The Blaze. David Svensson

The Blaze
David Svensson
23 augusti – 6 oktober 2018
 
Galleri Fagerstedt har glädjen att öppna höstsäsongen med David Svenssons andra soloutställning på galleriet. The Blaze är en utställning med nya i verk i uranglas, en fördjupning i materialets inneboende lyskraft och formbarhet, samt nya verk av 100-åriga böcker.

29.
Gustaf Broms
NEW PHOTOGRAPHIC WORKS
24 maj – 30 juni 2018

Galleri Fagerstedt presenterade Gustaf Broms första soloutställning på galleriet. Han är en av våra främsta och mest aktiva performancekonstnärer med en konstant flödande verksamhet både på hans gård i norduppland och över hela världen. Men man kan ändå inte placera honom i ett fack, även om just performancekonsten är vid och nästintill gränslös, så måste beskrivningen av honom överskrida de gängse fackgränserna. Gustaf Broms konst och konstnärsskap liknar ingen annans. Han har en reflekterande, berättande och okritisk blick i allt sitt skapande, såväl i hans performances, videoverk, fotografiska arbeten, skulpturer, installationer, ljudverk och andra ännu inte sedda konstellationer av objekt och performativa akter. Han rör sig med, och berör med, personliga symboler liksom med filosofiskt storslagna frågeställningar kring människans existens och kring det mänskliga i det naturliga.
 
De fotografiska verken i utställningen var starkt performativa. Som alltid är han själv en aktör, en ledsagare och ett objekt i hans konst och som alltid uppstår dilemmat i att vara en del av sitt verk men utan att kunna se det. Här blir kameran ett viktigt redskap för att återberätta och reflektera över de verk som konstnären skapar.

28.
Incubation
Maria Luostarinen
5 april - 12 maj 2018

INCUBATION
Maria Luostarinen visade en serie arbeten på papper med motiv som kretsar kring myt, dröm och en inre rörlig bildvärld. Vi mötte ett utforskande av akvarell som material och som medium i en samtida kontext. Med måleriet som utgångspunkt ledde Maria Luostarinen oss vidare i en förlängd dialog med objekt, teckning och rumslighet.
 
Verken bildar gemensamt ett försök att tyda dolda rum och världar, som kan provoceras fram genom vad som i drömsammanhang kallas inkubation. Dröminkubation har sitt ursprung i den antika världen och det handlar om en önskan att under drömmen, eller i hypnagoga tillstånd, mellan dröm och verklighet, bli botad eller få insikt på ett djupare plan. 
 
Maria Luostarinens konstnärskap kretsar i allmänhet kring drömmar, arketyper och uråldriga myter om universum. Genom sitt arbete utforskar hon historier om fysiska platser och föremål, såväl som dolda världar bortom vår syn, såsom det undermedvetna, arketyper och mysticism.
 
Hon hämtar inspiration från mytologi, drömmar och psykologi och hennes praktik tar formen av arbeten på papper, platsspecifika installationer, poetiska assemblage och läsningar.

27.
Market Art Fair
Liljevalchs, Stockholm
13 april - 15 april 2018

Eva Beierheimer - recent works

Eva Beierheimer is primarily recognized through her work where she derives from the interaction between text, characters and art. She uses text fragments or characters, such as question marks and exclamation points, as building blocks in the artwork; as a structure or as its matter and allows it to give her artworks its expression and its form. The work with text and characters is basically a playful transformation from writing, from literature, to visual art. She also explores visual expressions with series, repetitions and overlays.

Eva Beierheimer was born in 1979 in Graz, Austria. She lives and works in Stockholm and Vienna. Beierheimer graduated from the Academy of Arts in Vienna, Vienna (2006), and she was a project student at the Royal Institute of Fine Arts in Stockholm (2007, 2014). Since 2004 she participated various group and solo exhibitions in Austria, Sweden and internationally.

In recent years, she has performed several site-speci c installations for public spaces. Lately, for example, her outdoor sculpture Interrogative is situated in Vallastaden in Linköping, and her questionmark-compositions were shown at Fridhemsplan’s subway station for an entire year.

26.
Mene tekel

Om varsel och andra omen

Andreas Hammar
konstnär, uppfinnare och elektromekaniker
22 februari - 29 mars 2018


Galleri Fagerstedt presenterade Andreas Hammar med soloutställningen Mene tekel. En utställning som anspelarde på förebudet, på föraningen och på små irritationer som pockar på uppmärksamhet trots att de föreföll vara helt triviala och ovidkommande vid första anblicken.
 
Andreas Hammar tog sin magisterexamen på Konstfackskolan år 2001 och har sedan dess rört sig i ett eget gränsland mellan konst, film och uppfinning. Redan vid debututställningen på Galleri Boman i Stockholm fascinerade han publiken med att bjuda in i en fiktiv modellvärld i skala 1:1, rakt in i en 3-dimensionell fantasy-miljö, skapad ur konstnärens innersta fantasier om andra världar. Andreas Hammar är en ”pulare” och en notorisk samlare. Han har t ex en enorm samling med gamla verktyg i sin verkstad, överlagrade med damm, smuts och patina. Han är utbildad på Konstfack och med tiden självlärd inom elektromekanik.
 
Vi kan få en känsla av att, trots våra drömmar om att finna en väg till en annan och mer fantastisk plats, leder Andreas Hammars imaginära fönsteröppningar, rördragningar, vattenledningar och skåpluckor, alla de små tecknen på att rummet skulle kunna utsträckas till ytterligare okända rum, till ännu outforskade världar, oss in i ett tillstånd av irritation och frustration, till en insikt om att den andra världen även kan vara hotfull och bristfällig. Vi närmar oss nu dystopiernas gränsland.
 
Mene tekel är ett begrepp som förekommer bl a i Bibeln och i en översättning från Arameiska tillskrivs uttrycket följande betydelse: "Mene, det betyder: Gud har räknat [mená] ditt rikes dagar och gjort ände på det. Tekel, det betyder: du är vägd [tekiltá] på en våg och befunnen för lätt”. Det används också som ett uttryck för att förebåda en annalkande olycka, som ett varsel eller ett omen.
 

25.
Winter Studio
Selected works

Monica Höll
Charlotte Jönsson
Per Kesselmar
Lone Larsen

11 januari - 17 februari 2018


Galleri Fagerstedt presenterade ett finstämt urval verk av fyra av galleriets konstnärer. Tonvikten låg på måleri och spännvidden rörde sig från det mest minimala till alltmer expressivt. Varje konstnär har sitt eget karaktäristiska uttryck och en alldeles egen stämning. Form, färg och material skiljer sig åt, någon målar på metall, någon på trä och någon på duk. Sammantaget infann sig en tematisk ton, ett överlagrat samtal, som antyder förväntan och kanske förändring. Som en vag antydan om att efter mörka tider kommer en vår.

24.
Eva Beierheimer
Spatial Convolutions
16 nov - 16 dec 2017

Teckning, måleri, skulptur, installation
 
VERNISSAGE torsdag den 16 nov 2017
ARTIST TALK lördag den 9 dec 2017

 
Spatial Convolutions är en titel som antyder att utställningen är såväl rumslig som fysisk, att den vrider om och twistar element som antingen är virtuella eller en del av den faktiska miljön. Den antyder även ett närmast matematiskt formspråk; repetitivt, lager på lager, överlagring på överlagring, skikt på skikt.

Utställningen innehöll helt nya målningar, teckningar och en platsspecifik skulptur. De stora teckningarna, pattern drawings, har kommit till genom ett minutiöst arbete med många streck i enormt många lager. De nya målningarna, med utgångspunkt i svartvita mönster och nätverk av linjer, kan för ögat te sig som ljuslandskap, som en stor mängd små lysande eniteter som skapar och retar näthinnan till att frammana visuella fenomen. De skulpturala uttrycken i utställningen utgick från platsen självt i en klättrande "citatskulptur".

23.
Lisa Strömbeck
The Last Trees
nya verk - fotografi
5 oktober - 11 november 2017

Galleri Fagerstedt presenterade Lisa Strömbecks andra separatutställning på galleriet.
Strömbecks förmåga att genom fotografin, och dess processer, undersöka och gestalta fenomen omkring oss leder oss in i nya och fascinerande iakttagelser. Inför utställningen har Strömbeck intresserat sig för två fenomen som är förknippade med TRÄD. Ämnet kan förefalla oväntat för konstnären. Hennes berättande och personliga hållning liksom den innovativa bildprocessen gör hela utställningen till en av Lisa Strömbecks kanske mest inkännande och närskådande gestaltningar hittills.

22.
Frida Krohn - recent works
Band
24 maj - 1 juli 2017
Band två
24 aug - 30 sep 2017

I ett långt pärlband av rosetter, spetsar, dekorationspapper, glättiga färger, från golv till tak, från topp till tå, så möts vi igen i den minimala minsta gemensamma nämnaren, i den abstrakta grå målningen som i sitt inre bär på alla palettens nyanser.

När Frida Krohn återvände till måleriet insåg hon hur hennes öga redan var inställt på olika färger i grått. Under åren har hennes hjärna omedvetet noterat nyanser och skiftningar i grått. Hon beskriver att ”det var som att cykla efter ett långt uppehåll. Det gick lätt och var väldigt roligt.  Hur man ser och lägger märke till olika saker skiftar med tid, intresse, vilket yrke man har, var man är uppväxt, varit med om i livet och så vidare. Som hundägare så ser jag även när jag är utan hund vilka pinnar som min hund skulle vilja bära. Som målare i grått kan jag utan att tänka på det blanda till rätt färgnyans i huvudet.”
 

21.
Wayob
Per Hüttner
recent works
6 april - 6 maj 2017

PER HÜTTNERS utställning WAYOB var resultatet av en forskningsresa i Guatemala och El Salvador. Under resan sökte han och modedesignern Emilia Rota tillsammans en bättre förståelse för begreppet "wayob" som på både klassiskt och samtida Mayaspråk betyder "att sova".  Sömn refererar här till begreppet "nagual" vilket är förmågan att omvandla sig till ett djur och att röra sig mellan olika parallella verkligheter. I Maya-kulturens kosmologi består en person av tre delar: ett vaket jag, ett sovande jag och ett djur-jag. För en europé blir mötet med ”wayob” ett möte mellan två fundamentalt olika världsbilder, inte bara i fråga om identitet, utan även i fråga om perspektiv på världen och på universums konstitution. För att interagera med dessa perspektiv, måste man ifrågasätta grundläggande värderingar om natur och människans plats i världen.

20.
Shine
Per kesselmar

Nya målningar: olja på järn, koppar och aluminium
23 februari - 1 april 2017

PER KESSELMARS minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende. Det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna så som de för tillfället uppenbarar sig. Han laborerar med den vita färgen i flera lager i olika nyanser, han installerar minimala objekt i rummet där ljuset faller som bäst. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn. Han låter återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet. Hans verk är finstämda och poetiska, de talar tyst som en viskning men har en tendens att växa och expandera med ljuset och med tiden. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver, se ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.

19.
Volta New York 2017
1 -5 mars

 Annèe Olofsson
 Annèe Olofsson (b.1966) is a Swedish artist based in Stockholm, Sweden. She lived and worked in NYC 2001-2005.
 
She often uses her own body in her photo and video work. In addition to herself, she
has also frequently used her parents in her work and explores the themes of
domesticity and parent-child relationships. 
 
Annèe Olofsson’s profound and uncanny work deal with complicated family relations, and relations of power. At the same time they explore the artist’s own possessions, personal fears and traumas and allow for different interpretations depending on the viewer’s own history and experiences. In photographs and video works with a clear surrealistic twist, she uses autobiographical material to explore mother-daughter and father-daughter relations in a way that inevitable gets under the skin of the viewer. It’s about growing up, about solitude, about fear of growing old, and about how distance and alienation come with all human relationships.
 
Annèe Olofsson is represented at MoMA, Moderna Museet and other major institutions around the world. In 2001 she received the prestigious 1-year scholarship at ISCP in New York.
 


 

18.
TRACKINGS
Anders Rönnlund

12 januari – 18 februari 2017
 
Video – och ljudinstallationer
 

Anders Rönnlunds konst har en agenda. En politisk udd. Ett patos. Den är också personlig, självupplevd och lågmäld. Konstnärens upplevelser av platser och situationer där uppenbara övergrepp, orättvisor och förtryck visar sig återberättas i hans konst. Den får oss att se, höra, känna, förstå och dra slutsatser som om vi själva varit vittnen, som om något hemskt och obegripligt stegvis uppenbarar sig i vårt slumrande medvetande. Vi leds med varlig hand in i frågor om sociala, ekonomiska och politiska orättvisor, korruption, förtryck och maktmissbruk. Vi närmar oss svåra allmänmänskliga frågor och man kan bli rasande inombords. Här ställs vi inför tecken och spår av skeenden som vi bara kan ana och misstänka men där vi inte har tillgång till alla fakta. Vi har ingen att anklaga eller ställa till svars, vi har bara vår egen känsla av att något inte står rätt till. Förtryck har här inget ansikte utan kryper in under vår hud och graden av dess grymhet är förknippat med vår egen förmåga att föreställa oss dess gränser.
 
Uppsala Nya Tidning recenserar Anders Rönnlunds utställning TRACKINGS. LÄS RECENSIONEN HÄR!

17.
A STUDY OF LANDSCAPE AND BEAUTY
Hyun-Jin Kwak
17 november - 22 december 2016

An exhibition about rethinking the imagery of beauty and landscape, and the ambiguity and contrast of urban life, nature and supernatural beliefs.

Hyun-Jin Kwaks fotografiska serie A STUDY OF LANDSCAPE AND BEAUTY är en djupdykning i ett mytomspunnet koreanskt bergslandskap. Enligt sägnen har den här platsen övernaturliga och magiska krafter. Kwak iscensätter hur naturen, det övernaturliga, kvinnan och skönheten brukar framställas i orientalisk filosofi och här finns referenser till klassiska orientaliska tuschmålningar av landskap..
----------------
Joanna Persman recenserar i KONSTEN: "Det är tvetydigheterna och ett slags ackumulerad inre spänning som Kwaks kamera så fenomenalt spelar med".
 

16.
Homo Carnõsa
Signe Vad
6 oktober - 12 november 2016

En utställning som bokstavligen kryper in under vårt skinn. Där finns kaos, där finns liv, där finns igenkänning och även det motsatta – fullständig alienering och abstraktion. Fotografier och bemålade fotografier i svart, rosa och vitt, reflekterar över köttets relation till sex, skam, kropp liksom över gränserna för den civiliserade människan.

15.
Gå den till mötes
Charlotte Jönsson

NYA MÅLNINGAR
25 AUGUSTI - 30 SEPTEMBER 2016

GALLERI FAGERSTEDT hade glädjen att visa Charlotte Jönssons första utställning på galleriet – Gå den till mötes. Charlotte Jönsson arbetar inkännande och intuitivt. Hon känner sig fram, utvecklar och reflekterar i ett eget tempo. Det går långsamt och eftertänksamt. Sedan examen vid Kungliga Konsthögskolan (1996) har hon erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Därför är många både förväntansfulla och nyfikna på hennes första separatutställning sedan slutet av 1990-talet.

De "Gulsvarta målningarna" kan uppfattas som glidande. De dras isär så att den ena är den andra men ändå inte. De liknar varandra men är inte identiska, där finns små finstämda skillnader. De har en blödande snittyta där de glider isär.  ”Det lilla brottet är oförargligt eller avgörande. Det är de gula och svarta målningarna. Två pannåer sida vid sida. Tätt intill. Jag måste måla tills jag ser något framträda och ta plats. Då lämnar jag dem.”  De "Blå målningarna" har en annan form än de gulsvarta. Charlotte Jönsson sammanför former som inte tycks höra ihop. Att sammanföra något eller att låta något glida isär kan vara ingången till ett existentiellt rum, en plats att kanske möta någon som man inte vill möta, att uppleva eufori inför mötet, att känna sorg när mötet är över, att känna främlingskap eller att känna igen.

14.
Spill
Jenny Magnusson

PLATSSPECIFIKA SKULPTURER, FOTO
26 maj - 13 augusti 2016

Mötet med Jenny Magnussons skulpturer och installationer är ett fascinerande spänningsfält mellan associationer och betydelser, mellan närvaro och frånvaro. I platsspecifika installationer ”återbrukar” hon material som förekommit i hennes utställda verk under de senaste 10 åren, med material som i sig är återbruk och åter-representationer. Hon använder sitt arkivmaterial från andra rum, hus, platser – t ex byggnadsmaterialet som byggnaden är konstruerad av – som ett tvärsnitt eller en biopsi ur en vägg, ett golv, ett tak. Det fysiska avtrycket av en plats återbrukas som ett indexikalt, fotografiskt tecken som förflyttats från en plats till en annan. Jenny Magnussons skulpturer och hennes fotografier har gemensamma beröringspunkter, som fysiska avtryck och som återberättare.

13.
You´re Talking To Me, Painting!
Monica Höll

NYA MÅLNINGAR
7 april - 22 maj 2016

You´re Talking to Me, Painting! Monica Häll. Ateljéinteriör You´re Talking to Me, Painting! Monica Häll. Ateljéinteriör

Galleri Fagerstedt presenterade Monica Hölls första soloutställning i galleriet med helt nya målningar. Monica Höll är väl förankrad på den svenska konstscenen med ett lekfullt och ohämmat konstnärsskap där varken rummet eller formatet utgör någon som helst begränsning. Många minns hennes utställning Crazy Drawing Room på Galleri Niklas Belenius år 2009 där hennes pensel löpte över hela gallerirummet och band samman målningar och disparata bilduttryck i en enda holistisk konstupplevelse. Liksom hennes verk Twist, ett tänjbart spindelvävsliknande verk av elastiska resårband som utmanade besökare och även en akrobat och en dansare i Eva Liljas ensemble till att låta sig antingen begränsas av verket eller till att utnyttja det för en annan och ny kropps-och rumsupplevelse.

12.
THE TRUMAN SHOW DELUSION
Niels Bonde
25 februari - 3 april 2016

Galleri Fagerstedt  presenterade Niels Bondes första soloutställning på galleriet. Niels Bonde är en av Danmarks främsta pionjärer inom digital konst. Hans agenda är politisk och aktivistisk.
 
I takt med att vår gemensamma användning av sociala medier ökar explosionsartat blir vi också mer och mer desillusionerade till att tro att vi är stjärnor i en ”reality show”. Den här illusionen har bidragit till att namnge en egen diagnos: The Truman Show Delusion. Namnet kommer naturligtvis från filmen där huvudkaraktären Truman Burbank ovetande växer upp i en ”reality show” och där alla andra runt omkring honom är skådespelare. Att The Truman Show Delusion har blivit en gemensam desillusion har försatt psykiatriska vårdinstitutioner i ett dilemma, om en patient inbillar sig vara förföljd av sin mobiltelefon eller tycker sig se övervakningskameror överallt så kan man inte förneka det. Sådan är verkligheten för de allra flesta av oss. Vi lämnar konstant spår efter oss på internet genom sociala medier och de samlas in och bevaras för framtiden. Allt vi gör och säger är av intresse i vår tids övervakningssamhälle.
 
Utställningens tema tar spjärn emot George Orwell och hans dystopiska roman 1984 från år 1949, en svidande kritik mot ett övervakningssamhälle i vardande; ”Nothing is your own except the few cubic centimetres inside your skull”. Även Joseph Hellers roman Catch 22 (1953 – 1961) hade en liknande tematik: ”Just because you´re paranoid doesn´t mean they aren´t after you” är ett klassiskt citat från boken. 


11.
VOLTA NEW YORK
Pier 90
West 50th Street & 12th Avenue
New York City, NY 10036
2 - 6 mars 2016

Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar
Booth E6

Galleri Fagerstedt (Stockholm, booth E6) stages a discreet site-specific installation by Per Kesselmar at VOLTA NY. Among Sweden's most prominent Minimalists, Kesselmar follows the existing light in situ when constructing his mixed-media works, which interact with and challenge our vision. Subject of a 2007 monograph, Kesselmar's works are in the collection of the Moderna Museet (Stockholm) among other Scandinavian institutions.
 

Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar listed as top-10 at Volta Art Fair New York. READ MORE

Sabrina Möllers interview with the artist PER KESSELMAR in Galleri Fagerstedts booth at VOLTA ART FAIR. Read it here

Katalogsida VOLTA NY 2016

10.
DRAPINGS
David Svensson
nya verk i sammet

14 januari – 21 februari 2016

”Drapings” var David Svenssons första soloutställning på galleriet, en utställning med nya i verk i sammet. Drapings var en fördjupning i det textila materialets taktilitet och gestaltande förmåga och samtidigt en djupstudie i det tidiga italienska måleriets avbildade draperingar.

Sammetsverken berörde seendet i relation till rummet och till kroppen. Både tanken och den fysiska upplevelsen,  hur verkets utseende bokstavligt talat förändras med betraktarens rörelser och position i rummet.

Det som var gemensamt för verken i utställningen är att de ”avbildade” draperingar; klädedräkter och mantlar från italienskt renässansmåleri. Avbildningen uppstod i textil sammet framkallade i textilens motlugg. Färgskalorna är tygens egna respektive färger, som om det ursprungliga avmålade materialet nu återbördas i den nya målningen. Den mycket ömtåliga bilden skulle kunna suddas ut i ett enda svep, endast det tunna glaset skyddar den.

9.
"Delights"
JÅRG GEISMAR
12 November 2015 – 9 January 2016

Jårg Geismar is presenting the expansive works in different medias with installations, photography and paintings, together with his signature titles in a bitter sweet, cheerful and positive sense

“Delights” is the title of Jårg Geismars first solo show at the gallery. We are proud to reintroduce him in the art scene of Stockholm. Jårg Geismar is a German artist, born on Gotland and based in Dusseldorf. He graduated from Dusseldorf Art Academy and has a MFA from Parson School of Design and New School of Social Research in New York in the 80´s. He spent extensive time in New York, Tokyo, Bangkok and Gotland. The wide range of his works goes from sculpture, drawing, painting, photography, film, installation, interactive work and performance.

8.
Maija Savolainen
Some light does not make it all the way through the atmosphere, but scatters
1 oktober - 7 november 2015
Fotografi, text och installationer

Det var andra gången som GALLERI FAGERSTEDT visade verk av Maija Savolainen, nu i en soloshow med titeln Some light does not make it all the way through the atmosphere, but scatters. Titeln är ett citat ur Rebecca Solnits roman ”A Field Guide to Getting Lost” (2006).

I verket Underwater distances grow faster than light, en installation av sand och färgat glas, arbetar Savolainen med ett begrepp och ett fenomen där ljus letar sig långt ut i en horisont eller genom vatten och spektras i olika våglängder. Den blå färgen har den kortaste våglängden av alla färger och representerar ofta en diffus eller onåbar punkt i fjärran, som t ex en blå horisont i äldre landskapsmåleri. Savolainens verk är en metafor för den blå färgens fördjupning, för hur den beter sig och hur vi upplever den, i ett gränsland mellan materia och luft. Uttrycket ”blue of distance” är centralt i Solnits roman och är även ett underliggande tema i hela Savolainens utställning.

7.
God smak
Fredrik Helander
20 augusti - 26 september 2015

Målet med Helanders skulpturprojekt GOD SMAK var att fördjupa sig och att förstå funktionalismens bakgrund, dess kärna och att knyta ihop den traditionella funktionalismen med den samtida funkistrenden. Resultatet blev åtta nya skulpturer. De utgår från samtida arkitektur och design som i sig relaterar till funktionalism på olika sätt. Förlagorna har transformerats till något annat och fått en ny funktion. Exempelvis har ett hörnfönster från byggnaden "Waterfront" i centrala Stockholm blivit en hörnspegel och brickan "Kaleido" av Klara von Zweigbergk har blivit en rumsavskiljare.Skulpturerna har en estetik i funktionalistisk anda; de är strikta och vitlackerade. Med en underliggande humor fungerar de som "conversation pieces" och kan öppna upp för tankar och diskussioner kring funktionalism, smak och stil.

6.
LET ME GROW WITH PAIN
Lone Larsen
28 maj - 1 augusti 2015

"Mitt arbete ska ses som en personlig och ovetenskaplig observation över kroppens kontext, som en imploderande form vilken är ett fragment av omgivningen..."

Lone Larsens skulpturer väller ut och sväller över sina gränser. De är formstarka men inte nödvändigtvis formfasta. Marmor och patinerade bronser intar rummet med ett jäsande, växande och klättrande formspråk. Skulptören Lone Larsen har både ett klassiskt och samtidigt ett oväntat uppkäftigt anslag. Hon är en ”barock klassiker” med ett tidlöst men personligt intresse för kroppen och rummet.

Lone Larsen (f 1955) är av dansk börd, bor och verkar sedan länge i Höganäs. Hon har varit verksam som konstnär sedan 1980-talet och har många utställningar, gestaltningar och stipendier bakom sig. Vi har t ex haft nöjet att möta hennes skulpturer i Wanås skulpturpark, på Dunkers kulturhus, i Malmös och Lunds konsthallar och allra senast i Stockholm i form av den offentliga gestaltningen, bronsskulpturen ”Den Andre”, beställd av Stockholm Konst till Sabbatsbergsparken.

Lone Larsen var Konstakademins stipendiat och mottagare av vistelsestipendiet i Grez-sur-Loing i Frankrike sommaren 2015.

5.
LIGHT TRICKS
Lisa Strömbeck
9 april - 9 maj 2015

Galleri Fagerstedt presenterar Lisa Strömbecks första soloutställning i galleriet. Utställningen Light Tricks markerar ett nytt signum i hennes konstnärliga produktion. Hennes arbeten med en politisk agenda har fokuserat på maktrelationer och hierarkier, i stort och smått, såväl i stora samhällsprocesser som i privata skrymslen och vrår. Genusfrågor och jämställdhet mellan kön liksom makt och hirerakier mellan människor och husdjur har genererat åtskilliga intressanta och tankeväckande konstverk och installationer.

Det är många saker i ett vardagsliv som kan vara irriterande och störande, som skaver, skapar tristess och som inte ger den stimulans som man vill ha i sitt liv. Lisa Strömbeck arbetar med, utforskar och förändra de här mellanrummen, med det som stör och irriterar. T ex trafikbrus, fula lysrör i ett tak, fläcken som man stirrar på när man ligger i sin säng, eller bristen på sol och D-vitaminer under vinterhalvåret.  Utställningen Light Tricks har kommit till i form av en studie av solstrålar och reflektioner under vintern.

Lisa Strömbeck är född 1966 i Andrarum. Hon bor och verkar både i Danmark och Sverige, sedan år 2010 är hon även lärare i fotografi vid Kunsthøjskolen Holbæk, Danmark. Hon utbilade sig under 90-talet då hon utbildade sig vid Hochschule für Bildende Künste (Hamburg) och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi (Köpenhamn)

4.
The Silence
Per Hüttner
19 februari - 28 mars 2015

THE SILENCE var Per Hüttners första separatutställning i Galleri Fagerstedt. Utställningen förenaDE på två projekt som Hüttner arbetat med under 2014. 

Filmen THE SILENCE är producerad i Beirut i Libanon år 2014. Det är en narrativ film som närmar sig spelfilmsformatet och den är tydligt inspirerad av både Bergmans Persona och Buñuels El ángel exterminador. Per Hüttners verk visar två kvinnor som är instängda i ett bibliotek, de lagar böcker som nötts sönder, och plötsligt ändras stämningen när omvärlden oväntat tystnar och kvinnorna får en ny och mycket svårare situation att förhålla sig till.

Fotografierna TACTILE COLLECTION bygger på ett objekt som Per Hüttner skapade för en performance på Pinacoteca i Sao Paolo 2014. Objektet är ett Möbius-band, en vit textil som har vridits ett halvt varv med ändarna ihopsatta så att det längs sin nya bana har både en sida och en kantlinje. I den nyproducerade fotoserien ser vi två kvinnors händer som handhar banden med försiktighet i en steril omgivning som understryker hur tystnaden öppnar för andra kommunikationsformer

3.
15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2015
EXTENDED VIEW
PER KESSELMAR

GALLERI FAGERSTEDT presenterade Per Kesselmars första separatutställning i galleriet, utställningen EXTENDED VIEW. Per Kesselmar måste anses som en av Sveriges mest intressanta målare i den minimalistiska genren. Vi möter ett gränslöst måleri, utsträckt i tid och rum, som lika väl handlar om färg och ljus som om skugga och mörker. Med ytterst enkla och poetiska medel skapar han synintryck och upplevelser av måleriets yttersta gränser.
 

2.
13 NOVEMBER - 20 DECEMBER 2014
FRAMES OF LIFE
NATASHA DAHNBERG
Ryssland/Sverige
VIDEO OCH FOTO

Natasha Dahnberg är en rysk-svensk konstnär som under senare år har uppmärksammats för starka och tankeväckande videoverk, ibland med politisk udd och ibland med subtila berättelser om stora livsfrågor med djupa rötter. Verket Gråt inte över spilld mjölk rosades på Liljevalchs vårsalong 2014 efter att ha premiärvisat på Uppsala konstmuseum med Elisabeth Fagerstedt som curator.

Frames of LIfe är  en utställning bland annat om ålder, inte nödvändigtvis om åldrande, och om ramverket för ett livs flöde och dess yttersta gränser. De vackra och suggestiva videoverken har producerats i samarbete med filmaren Mervi Junkkonen.

1.
OBSERVATIONS

21 augusti  - 31 oktober 2014 
a selected group show about observations in time and in geography

Jårg Geismar (Germany)
Hyun-Jin Kwak (Sweden/South Korea)
Per Kesselmar (Sweden)
Maija Savolainen (Finland)

Helén Svensson. 16 287 punkter. 2018. träpärlor, snöre, akryl. Höjd 38 cm
Helén Svensson. 16 287 punkter. 2018. träpärlor, snöre, akryl. Höjd 38 cm
Monica Höll. 2018. Kastanje rouge, hylla i rostfritt stål 43x33 cm, skulptur l 230 cm i silikon
Monica Höll. 2018. Kastanje rouge, hylla i rostfritt stål 43x33 cm, skulptur l 230 cm i silikon
David Svensson. Stories. 2018. Inramad bok.
Gustaf Broms. Untitled (gravity). 2018. 75x50 cm inkl glas och ram.
Maria Luostarinen. Album. 2015. akvarellmålning. 56x76 cm. Foto: Ari Luostarinen.
Eva Beierheimer. Quaestio IV, 2018, acrylic on canvas, 202x145 cm. Quaestio V, 2018, acrylic on canvas, 175x110 cm
loading...
Charlotte Jönsson. Stillestånd/De gröna ålningarna ur utställningen Winter Studio
Charlotte Jönsson. Stillestånd/De gröna ålningarna ur utställningen Winter Studio
Monica Höll. Olja på duk. 200 x 200 cm. Ur utställningen Winter Studio.
Monica Höll. Olja på duk. 200 x 200 cm. Ur utställningen Winter Studio.
Eva Beierheimer. Installationsbild 2017. Foto: Pär Fredin.
Eva Beierheimer. Installationsbild 2017. Foto: Pär Fredin.
Eva Beierheimer. Installationsbild 2017. Foto Pär Fredin
Lisa Strömbeck. De sista träden 2017
Frida Krohn. Installationsbild. Utställningen Band. 2017. Foto: Pär Fredin
Frida Krohn. Installationsbild. Utställningen Band. Foto: Pär Fredin.
Anders Rönnlund: "Estadio Nacional", Santiago de Chile
Anders Rönnlund: "Kalender" ur verket "Estadio Nacional"
loading...
Gå den till mötes. Charlotte Jönsson. Installationsbild 2016. Foto: Jean-Baptiste Beranger.
Gå den till mötes. Charlotte Jönsson. Installationsbild 2016. Blå målning #6. 2016 olja på pannå 26,4 x 48 cm. Berättaren. 2016. Olja på mdf. 18,3x12x3 cm. Foto: Jean-Baptiste Beranger.
Berättaren. Charlotte Jönsson. 2016. Olja på mdf. 18,3 x 12 x 3 cm. Foto: Jean-Baptiste Beranger.
Ur Jenny Magnussons utställning SPILL. Platsspecifik skulptur. Spillmaterial. Foto Patrik Elgström
Ur Jenny Magnussns utställning SPILL. Skulptur. Bandslippaper. Foto Patrik Elgström
GLÄNTAN, VARSEL, GRENEN OCH LJUSET. olja på duk. 200 x 200 cm
RAGE, STONE, FLOWER AND THE GHOST. olja på duk. 200 x 200 cm
I Never Had Hair On My Body Or Head. 1995. Teddybear, surveillance camera, monitor
I Never Had Hair On My Body Or Head. 1995. Teddybear, surveillance camera, monitor
Trafficthief. Tin Foil Helmet. 2014.
Trafficthief. Tin Foil Helmet. 2014.
Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar at VoltaNY2016, Photo: David Willems
Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar at VoltaNY2016, Photo: David Willems
David Svensson. Soloshow - Drapings. Installationsbild
David Svensson. Soloshow - Drapings. Installationsbild
David Svensson. The Madonna of Mercy...sammetsmålning, 2015          74,5 x 105 cm med ram
David Svensson. The Madonna of Mercy...sammetsmålning, 2015 74,5 x 105 cm med ram
Jårg Geismar - DELIGHTS. (installationsbild)
Jårg Geismar - DELIGHTS. (installationsbild)
Maija Savolainen. Afternoon. Pigment print. 2015
Maija Savolainen. Afternoon. Pigment print. 2015
Maija Savolainen. Edge of a shadow. Pigment print. 2015
Maija Savolainen. Edge of a shadow. Pigment print. 2015
FREDRIK HELANDER. Cut och IC. 2015. MDF, massivt trä, lack.
Lone Larsen. Corpus II. marmor. Foto: Anna-Lena Ahlström
Installationsbild. LIGHT TRICKS. Lisa Strömbeck
Fotografi. En ny dag. Lisa Strömbeck
Prime. Fotografi. Natasha Dahnberg
NO 8. Ur serien 12h 42m 7s. Fotografi sv Maija Savolainen
Blablabla. Jårg Geismar. Objekt. 2014