Per Kesselmar på Göteborgs konstmuseum - Stenastipendiat   t o m 28 januari 2018

1. Screen A2, olja på stål, 2014, oil on aluminum, 100x100 cm
2. Light Edge, 2017, oil on aluminum, 100x100 cm
3. Shine (s6), 2016, oil on steel, 150x 120cm
4. Shine (s7), 2016, oil on stell, 150x120 cm
5. Shine (s5) , oil on steel, 2016, 150x120 cm
6. Shine (s7), 2016, oil on steel, 150x120 cm
7. 8. Shine (c1), 2016, oil on copper, 100x120 cm
9. Shine (b3), 2016, oil on brass, 50x57 cm
10. Pale Screen (s9), 2016, oil on steel, 50x50 cm
11. Shine (a2), 2016, oil on aluminum, 60x75 cm
12. Shine (a1), 2016, oil on aluminium, 60x75 cm


PER KESSELMARS minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende, det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna på den här platsen, just nu. Han har laborerat med den vita färgen i flera lager och i olika nyanser. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn och har låtit återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet och att reta ögat. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver; ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.

ENGLISH
PER KESSELMARS minimalist painting interact with and challenge our vision, it allowed us to observe the room, the surfaces, the light and shadows in this place, right now. He has experimented with the white paint in several layers of different shades. Ultimately, nuanced and balanced, he has painted surfaces of lead or iron and has let reflection, reflections and shadow formations extend the works on the wall and the room and tease the eye. Here we need to give vision the time it needs; surfaces that speak to each other, the colors appearing on the retina, movements ... everything emerges eventually for those who observe carefully.

 


MER OM KONSTNÄREN
Per Kesselmar är född 1960 i Stockholm där han bor och verkar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (1990) och vid Valands Konsthögskola (1986). Han har varit verksam med många separatutställningar i Sverige sedan 1993, har fått flera stipendier, bl a från Konstakademin, och är representerad vid svenska museer, bl a Moderna museet i Stockholm. Han är en av Sveriges främsta målare i den minimlistiska genren. Hans verk är finstämda och poetiska, de talar tyst som en viskning men har en tendens att växa och expandera med tiden.

MORE ABOUT THE ARTIST
Per Kesselmar born in 1960 in Stockholm, where he lives and works. He studied at the Royal College of Art (1990) and at the Valand Art Academy (1986). He has worked with many solo exhibitions in Sweden since 1993, has received several awards, including the Academy, and is represented by Swedish museums, including the Museum of Modern Art in Stockholm. He is one of Sweden's foremost painters in the minimlistiska genre. His work is subtle and poetic, they speak whisper quiet but has a tendency to grow and expand over time.


LÄS MER OM UTSTÄLLNINGEN "EXTENDED VIEW " PÅ GALLERIET 2015
LÄS MER OM UTSTÄLLNINGEN "SHINE" PÅ GALLERIET 2017

Om konstnären

Per Kesselmar (Sv)

Elisabeth Fagerstedt har tidigare curerat Per Kesselmars soloutställning Full View på Uppsala konstmuseum (2009) och utställningen In Opposition med Per Kesselmar och Matthias van Arkel i Botkyrka konsthall (2003)

"Sunrise - moonrise". stav, akvarellfärg (vägg), oljefärg (golv) höjd: 145 cm. Utställningen "Winter Studio", Galleri Fagerstedt, jan - feb 2018

Reviews

Galleri Fagerstedt/Per Kesselmar listed as top-10 at Volta New York. READ MORE

Sabrina Möllers interview with the artist PER KESSELMAR in Galleri Fagerstedts booth at VOLTA ART FAIR 2 - 6 march 2016. Read it here

FILMEN OM PER KESSELMAR
EXTENDED VIEW
Läs mer HÄR

Omkonst - Susanna Slöör skriver om Per Kesselmars utställning, följ länken här: "Sökande skillnadens uppkomst"

Anna Brodow recenserade Per Kesselmars utställning i Svenska Dagbladet, LÄNK TILL ARTIKELN HÄR

BOKEN Per Kesselmar
2007. Inbunden.
55 sidor.
29 färgbilder. Texter av Mårten Castenfors och Niclas Östlind. Svenska/engelska. Foto av Per Kesselmar. Utgiven på Jernström Offset AB.