Fotografi ur utställningen WAYOB, 2017

Per Hüttner (f. 1967 i Oskarshamn) bor och arbetar i Paris och Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan, Stockholm och på Hochschule der Künste i Berlin; bland viktigare separatutställningar kan nämnas Göteborgs konstmuseum; Zendai MOMA i Shanghai, Chisenhale Gallery i London. Han verk V8skan visas på Nobelmuseet sedan 2015. Per Hüttner har även deltagit ett stort antal grupputställningar bland annat på Hayward Gallery i London; Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM); Palais de Tokyo i Paris och MACBA i Barcelona. Hüttner har även gjort performances på Tate Britain i London; Pinacoteca i São Paulo, Museo Jumex i Mexico City och Venedig Biennialen. Han är representerad på konstmuseer i Sverige, Polen, Brasilien och Kina. Han är grundare och konstnärlig ledare för det internationella forskningsnätverket Vision Forum och sitter i styrelsen för Konsthögskolan i Besançon i Frankrike.

The Sound of Brain Waves - 1+1=3 presents the EEGsynth
(at EMS, Stockholm, October 7 2016)

Scroll down for the English version!

Under två år har Jean-Louis Huhta, Per Hüttner och Stephen Whitmarsh (som tillsammans arbetar under namnet
1 + 1 = 3) gemensamt undersökt möjligheten att styra modulärsyntar i realtid med hjälp av hjärnvågor. Undersökningen utgår från att det finns tydliga paralleller mellan analys av hjärnvågor och ljudsyntes i modulärsynthar. Gruppen har utvecklat egen hård och mjukvara som de kallar EEGsynthen. Projektet är open-source-baserad, vilket innebär att alla som är intresserade av att utforska förhållandet mellan hjärna och ljud kan både använda verktyget och bidra till dess utveckling.

Idén att styra ljud- eller musikutrustning med hjälp EEG-teknik är långt ifrån ny. Experiment genomfördes redan på 60-talet. Men sedan dess har både vetenskap och teknik utvecklats snabbt, vilket skapar stora möjligheter för dialoger mellan musik, konst och neurovetenskap baserat på EEG-teknik. Arbetet har sålunda fokuserat på frågor som: Vad kan man uppnå genom att korsbefrukta dagens teknik inom musik och hjärnforskning? Hur kan framtida samarbeten i detta spännande och interdisciplinära fält utformas och vad kan deltagarna lära sig?

Vid demonstrationen på EMS får du veta mer om de idéer och den teknik som 1 + 1 = 3 har utvecklat. Du får även höra hur de, i det projekt de utvecklar nu, hämtar inspiration från Iannis Xenakis; en kompositör som ifrågasatte förhärskande idéer inom musik genom att låta kompositioner skapas med hjälp av stokastiskt brus (olika grader av slumpmässighet). Hans tankar och musik är mycket intressanta i relation till dagens hjärnforskning. Hans verk skapar möjligheter för att styra musikkomposition med hjälp av neurovetenskapens verktyg och öppnar för en djupare förståelse hur både musik och våra hjärnor fungerar.

Jean-Louis, Per och Stephen kommer att presentera sina erfarenheter och hur de arbetat runt om i världen (Brasilien, USA, Frankrike, Tyskland och Grekland) och ger en demonstration.

EEGsynthen utgör en inbjudan till dig att utforska dessa frågor tillsammans; att experimentera, att lära sig och att gemensamt tänja gränserna för vad som är möjligt. Låt oss undersöka musikens framtid tillsammans!!!

EEGsynthen har utvecklats med stöd från Innovativ kultur, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Stockholm stad.
-------------------
 ENGLISH
Over the last two years, Jean-Louis Huhta, Per Hüttner and Stephen Whitmarsh (collectively : 1+1=3, www.oneplusoneisthree.org) have been researching the parallels between brain analysis and sound synthesis, as well as the potential of brain-controlled synthesizers in music and artistic performance. They developed their own real-time brain-controlled synthesizer they call the EEGsynth (www.eegsynth.org). The project remains open source-based, which means that anyone interested in exploring the relationship between the brain and sound performance can use it and contribute to its development.

The idea of controlling music or musical equipment is certainly not new and has been around since the 60s. However, science and technology have advanced greatly since then, allowing a much broader participation in experimentation with brain measurements and sound synthesis. What is possible now? What could the future offer in this exciting field?

At EMS you will find out more about ideas and technology in the field and how 1+1=3 draws inspiration from Iannis Xenakis, who radically challenged ideas about music by letting his compositions be controlled according to the rules of stochastics (degrees of randomness). With the emerging possibilities of neuroscience controlling sound and composition, a similar revolution might be at hand. With the EEGsynth project the developer would like to explore these questions with you: to connect, to experiment, to learn, and to collectively push the boundaries of what is possible.

Jean-Louis, Per and Stephen will present their experiences working around the globe (Brazil, the US, France, Germany and Greece) and will give a live demonstration.

EEGsynthen is supported by Innovativ kultur, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden and Stockholm stad.

Om konstnären

Per Hüttner (Sv/Fr)

Installation i utställningen WAYOB: Liminal Curtain. 2017

Dubbelsidig gardin, Raspberry Pi, Launch control, LED-lampor, Arduino samt EEG inspelning av konstnärens hjärna under hypnos. Hårdvaran skapats av Robert Oostenveld och mjukvara av Stephen Whitmarsh Robert Oostenveld. EEG inspelning på Ecole Normale Superieure i Paris under hypnos av Hernan Anllo.
installation. 400x300x41 cm


 The WAYOB series
Metamorphosis, 2016-2017
fotografi, c-print, aluminium, reflexfritt
glas, björkram. ed 3, 133x101 cm
                                                                    
 Sensual, 2016 - 2017
fotografi, c-print, aluminium, reflexfritt glas, björkram, Ed 3, 48x38,3 cm
 
Day/Night/Dream
2016 - 2017
fotografi, aluminium, glas, ram
Ed 3
90,8x69,3 cm

 Sensual (diptyk)
2016 - 2017
 fotografi
c-print, aluminium, reflexfritt glas, björkram
 Ed 3
99x67,8 cm

Uniformity Animality II (diptyk)
2016 - 2017
 fotografi
c-print, aluminium, reflexfritt glas, björkram
Ed 3
99x67,8 cm 

TACTILE COLLECTION 1
49,5 x 58,5 cm, 2014
Fotografi, silikonmontage, glas, ed 1/5

TACTILE COLLECTION 2
29,3 x 39,3 cm, 2014
Fotografi, silikonmontage, glas, ed 1/5

TACTILE COLLECTION 3 , 2014
50 x 57,5 cm, ed 1/5
TACTILE COLLECTION 4, 2014
20 x 22,5 cm, ed 2/5
Fotografi, silikonmontage, glas

TACTILE COLLECTION 5
30 x 20,5 cm, 2014
Fotografi, silikonmontage, glas, ed 1/5

TACTILE COLLECTION 6
30 x 40 cm, 2014
Fotografi, silikonmontage, glas, ed 1/5

FILMEN THE SILENCE, 2014
HD Colour
12 min 55 sec
ed 1/5

STOLAR (efterlysande)
INVISIBLE DIALOGUES, 2011
Per Hüttner
Elias Anér
Åbäke
Källemo
Glow-in-the-dark / Chemiluminescence
trä, stålstativ
Efter/med tillåtelse av Jonas Bohlin