Laura. Fotografi. 2015. Pigment Print. Framed. 70x90 cm
Laura. Fotografi. 2015. Pigment Print. Framed. 70x90 cm

OM KONSTNÄREN
Maija Savolainen är född i Finland och bor och verkar i Helsingfors. Hon har sin konstnärliga examen från Aaltouniversitetet i Helsingfors (2013) med inriktning fotografi. Hon har deltagit i ett flertal grupputställningar och fotofestivaler sedan 2010 och har erhållit priser och stipendier. Hennes konstnärliga arbete utgörs av olika former av fotografiska studier i ljusfenomen och hon har även ett naturvetenskapligt intresse.  Hon har en förmåga att se det poetiska i vetenskap och matematik. Hennes konst är en korsbefruktning mellan tanke och känsla, kamera och pensel, ord och bild, fakta och poesi.

ABOUT THE ARTIST
Maija Savolainen was born in Finland and lives and works in Helsinki. She has her artistic degree from Aalto University in Helsinki (2013) with a focus photography. She has participated in numerous group exhibitions and photo festivals since 2010 and has received awards and scholarships. Her artistic work is various forms of photographic studies in light phenomenon and she also has a scientific interest. She has an ability to see the poetic in science and mathematics. Her art is a cross-pollination of thought and feeling, camera and brush, words and images, facts and poetry.

Om konstnären

Maija Savolainen (Fi)

Elisabeth Fagerstedt har tidigare ingått i juryn som tilldelade Maija Savolainen Uppsala kommuns stipendium till en finländsk lovande konstnär (2012)

When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement: MAIJA SAVOLAINEN 2014 When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement: MAIJA SAVOLAINEN 2014

BOKRELEASE
Tosdagen den 2 oktober
2014

MED MAIJA SAVOLAINEN i GALLERI FAGERSTEDT
Boken är en fördjupning av hennes verk 12 h 24 min 7 sek som visades i grupputställningen Observations på Galleri Fagerstedt hösten 2014.

Maija Savolainen vann The Nordic Dummy Award 2013 med boken. Den har nu tryckts på Kehrer Verlag i Tyskland och finns i en begränsad upplaga.

LÄS MER: