BLABLABLA. 2014 BLABLABLA. 2014JÅRG GEISMARS verk visar spår av hans liv och arbete, platser där han har bott, material han har arbetat med, fysiska materiella rester av hans liv. Hans stora samling med dagstidningar från olika platser och tider, tunna utsökta pappersark som han har samlat på från bl a Frankrike och USA liksom emballaget till betongen med vilken han gjuter skulpturer i ateljén i Dusseldorf i Tyskland får i all sin skenbara enkelhet representera hans liv. De utgör hans personliga minnen och han har tecknat på dem och signerat dem. Verken har ett ytskikt av fernissa, de har förseglats och historicerats, de har separerats från att fortsätta vara vardagliga ting och är nu nya observationspunkter med egna inbäddade berättelser.
 

ENGLISH
Jårg Geismar’s art is often unwieldy and generally difficult to categorize. He creates objects and images, as well as ephemeral installations and temporary interventions, which cannot be pigeonholed and are not made first and foremost for the market – the opposite of much of which characterizes the highly commodified, global contemporary art world on the threshold of the new millennium. His art transcends the normal ambitions and aspirations of many a contemporary artist, and his highly individual position occupies a very personal space, while at the same time addressing issues with a universal message. Kenny Schachter and Noemi Smolik delve into Geismar’s fascinating world of art and socio-cultural interaction from two highly divergent starting points and open new perspectives and ways of seeing.

Since the 1980s, the Swedish-born, German artist – a veritable globetrotter, who has lived for extended periods in both Japan and the United States – has been silently creating various trends within the contemporary art scenes at home and abroad. Transparency and ambiguity, tension and balance, lights and projectors, photographs and videos, drawings on carbon paper and cellophane, as well as actions and interventions involving cuisine and fashion, have all become trademarks of sorts. "THE RED LINE" reveals how Jårg Geismar transforms his inspiration taken from daily life and journeys into local neighborhoods around the world into his own unique and thought-provoking art. Geismar takes the viewer on a virtual journey into the self and helps to decode the often convoluted world that surrounds us.

MER OM KONSTNÄREN
Jårg Geismar är född på Gotland 1958. Han bor och verkar i Düsseldorf i Tyskland och har bott och verkat i Tokyo och i New york under långa perioder. Han har bl a utbildat sig vid Düsseldorfs konstakademi (1986) och vid The New School of Social research and Parsons School of Design i New York (1988). Sedan år 1995 är han gästprofessor och föreläsare vid en rad konstakademier i Europa, Asien och USA. Han är grundare till ATW – Around the World (1985), ett globalt forum för interdisciplinärt utbyte. Sedan 1980-talet har han en omfattande internationell konstnärlig verksamhet med utställningar på världsmuseer, många utmärkelser och stipendier. Han är en väl etablerad konstnär på den internationella konstscenen. Han presenterades för den svenska publiken år 2003 med den stora utställning The Optimists på Liljevalchs konsthall.

 Hans konstnärliga bredd, vidd och djup är omöjlig att kategorisera. Och svår att förutse. Händelser i samtiden, platsens uttryck, tillgängliga material, allt detta sammantaget gestaltas och agerar i hans verk. Man kan ändå utgå ifrån att där alltid finns ett samhällsengagemang, ett intresse för mänskligt liv och mellanmänskliga relationer. Det till synes enkla och vardagliga omvärderas och re-materialiseras i Geismars arbete.

ENGLISH
MORE ABOUT THE ARTIST
Jårg Geismar born in Gotland 1958, he lives and works in Düsseldorf, Germany and has lived and worked in Tokyo and in New York for long periods. He has, among other things studied at the Düsseldorf Academy of Art (1986) and at The New School of Social Research and Parsons School of Design in New York (1988). Since 1995 he is a visiting professor and lecturer at several art academies in Europe, Asia and the USA. He is the founder of ATW - Around the World (1985), a global forum for interdisciplinary exchange. Since 1980, he has extensive international artistic activities with exhibitions at museums worldwide, numerous awards and scholarships. He is a well established artist in the international art scene. He was presented to the Swedish audience in 2003 with the major exhibition The Optimists on Liljevalchs.

His artistic breadth, width and depth is impossible to categorize. And difficult to predict. Events in the present, the site's expressions, available materials, all this together and act portrayed in his works. One can still assume that there is always a social commitment, an interest in human life and interpersonal relationships. This seemingly simple and mundane reassessed and re-materialize in Geismar work.


LÄS MER OM UTSTÄLLNINGEN "DELIGHTS" PÅ GALLERIET 2016

Om konstnären

Jårg Geismar (Sv/Ty)

No Title
Tre teckningar på vintagepapper
White, 21,5x28 cm
Yellow, 21,5x27,5 cm 
Blue, 21x29,5 cm

Time 1980-2014
Teckning med dermatograf på vikt tidning som lackats med harts 
28x35 cm

Time 1980-2014
Teckning med dermatograf på vikt tidning som lackats med harts 
21x26 cm

Time 1980-2014
Teckning med dermatograf på vikt tidning som lackats med harts 
17x29 cm

Blablabla
Cementsäck, harts och lack
64x39x10 cm

How to get a mattress into a coffee cup 2015
Sculpture
Mattress, pillows, clothes, newpapers, antique dolls, electric cables, coffee cup, turning hook

Silence, 2015
installation
electric cables, crystals, hooks

Nature Morte, 1992
installation
shoe, shoe strings, porcelaine flower

Key Strings, 2015
installations x 3

Come Closer/Woman Readng a Newspaper, 2009
photography, drawing
plexiglass, mounted, aluminiumhanging
ed 1/3

Lost, 2002
Glass, wall paint, spray paint, metal clips

Man Walking (Red Identities),2002, Berlin
Glasspainting

The Two (Red Identities), 2002, Berlin
glasspainting

Follow me or don´t, 2014
Glasspaint on cellophane

Wine and Dining, 2007
Glasspaint on cellophane, 190x70 cm

Look how she walks..., 2007
Glasspaint on cellophane, 190x70 cm

Dream Me, Dream You, 2015
Photography, Photopaper
Ed 1/10

Delights special with
Dream Me, Dream You
, 2015
Photography, Photopaper
Ed 1/10

Everything is connected/
Look at me, look at you, Tokyo
, 2015
Photography, Photopaper
80x60cm, 1/10

Everything is connected/
Lunch break, New York
, 2015
Photography, Photopaper
80x60cm, 1/10

Everything is connected/
The Line, Rom
, 2015
Photography, Photopaper
80x60cm, 1/10

Elisabeth Fagerstedt har tidigare curerat grupputställningen The Collector med Jårg Geismar (2012).

The book THE RED LINE, was released in May 2013 at Hatje Cantz Publisher. With texts by Noemi Smolik and Kenny Schachter.  304 pages. 329 images. English/German/French.

Interview with Jårg Geismar – “Feeling my own blood”

Art May 21, 2014 at Jiri Svestka Gallery,
Part of the Gallery Weekend in Berlin 3rd of May – 14th of June, 2014

Text and Pictures by Maria Nitulescu

LÄS HELA INTERVJUN