Helèn Svensson: Mellan linje och mellan rum. Konstakademin 2015. Foto: Jean Baptiste Béranger.
Helèn Svensson: Mellan linje och mellan rum. Konstakademin 2015. Foto: Jean Baptiste Béranger.
Ihop, isär, ihop. 2015. Blyerts på papper. 35 x 50 cm

"Ihop isär, Ihop, Upp ner ner sida, Upp ner, Upp sida ner sida upp ner ner sida upp sida ner upp sida sida sida ihop ner sida upp sida upp sida ner sida, Ihop isär isär ihop ihop isär isär ihop upp ner ner sida, sida upp sida ner, sida sida upp upp sida sida ner ner."
Nio teckningar beskriver olika händelser. Med enkla metodiska system ordnas markeringar av en rörelses riktning i en viss struktur.
                                                                                        
"Together apart, Together, Up down down side, Up down, Up side down side up down down side up side down up side side side Together down side up side up side down side, Together apart apart together together apart apart together up down down side, side up side down, side side up up side side down down."
Nine drawings delineate a variety of events. In a methodical system, markings within the structure are ordered by movement in a given direction.

Formigheter. 2009. 90 x 90 cm. Blyerts på papper, glas och ram. Foto: J B Béranger.
Ledlinje 2. 2015. 90 x 90cm. Olja på duk
Ledlinje 4. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk.
Fragmentering 2. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk.
Ledlinje 3. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk
Ledlinje 5. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk.
Fragmentering 3. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk.


Ledlinje      
Tecknade linjer som illustrerar hastigheten i en riktad rörelse. Bilden ingår i en svit på sex målningar.


Guideline
Lines are painted to portray the velocity of movement in a given direction. A suite of 6 paintings.

 

Ledlinje 6. 2015. 90 x 90 cm. Olja på duk


Fragmentering
Målningarna visar formationer av punkter. Punkternas placering har utgått från ett schema som frångåtts för att följa en uppstådd impuls. Bilden visar en rörelse när formationerna sönderdelas och punkterna omgrupperas. Ingår i en svit på tre målningar.

Fragmentation
The paintings shows formations of dots. These are created in a pattern which is then disrupted to realign with a current impulse. The picture revealse the motion occurring as formations are broken up and the dots regroup. A suite of 3 paintings.