Konstnär okänd

Konstnär okänd är ett forskningsprojekt för att återskapa "OP:s" konstnärskap. Helander gick in i rollen som OP och utgick ifrån de kända fakta som fanns. Han satte sig in tidens tankar och det sammanhang som den fiktiva konstnären torde ha tillkommit i. I projektet har han skapat ett nytt liv till OP - en familj, vänkrets, utbildning och karriär. Han har även skapat verk i OP:s anda under perioden 1913 - 1937. Utifrån det liv och sammanhang som Helander har skapat åt OP har han inte kunnat bestämma om OP var en kvinna eller man

Urval ur serien "Konstnär okänd" i galleriets showroom januari - februari 2018. Foto: J Watteus
Urval ur serien "Konstnär okänd" i galleriets showroom januari - februari 2018. Foto: J Watteus
"Konstnär okänd" , Konstnärshuset Stockholm 2017
"Konstnär okänd" , Konstnärshuset Stockholm 2017

"Målet med projektet GOD SMAK är att fördjupa och försöka förstå funktionalismens bakgrund, dess kärna och att knyta ihop den traditionella funktionalismen med den samtida funkistrenden. Resultatet är åtta skulpturer. De utgår från samtida arkitektur och design genom att den ursprungliga förlagan har transformerats till något annat och fått en ny funktion. Exempelvis har ett hörnfönster från byggnaden "Waterfront" i centrala Stockholm blivit en hörnspegel och brickan "Kaleido" av Clara von Zweigbergk blivit en rumsavskiljare."

Målningar ur serien "1980-tals arkitektur"

"Stadslandskapen är ”porträtt” av 1980-talsarkitektur. Som ett Hemnet-fantast tittar jag dagligen på bostäder och har där börjat fascineras över 1980-talsarkitektur. En tidsperiod då byggnormer peakade – allt är mycket välbyggt, genomtänkt och byggt med bra material. Samtidigt är byggnaderna rätt mörka med lågt i tak, loftgångar etc. Kanske är det därför denna tidsperiod värderas lägst per kvm på Hemnet av oss bostadsköpare? Från början tyckte jag inte om tidsperioden, men har lärt mig se kvaliteter och kan tycka husen är vackra. Något som 1980-talets arkitektur, men som saknas idag är en särpräglad och tydlig stil. Man ser tydligt när det är byggt och man vågade ta ut svängarna. Samtliga målningar är olja på duk med motiv från Stockholm. Målade 2011–2013."

Målningar ur serien "Skog"

"Naturmotiven är alla från Bergslagen (Västmanland/Norra Örebro län). En plats där min familj har sin sommarstuga. Området är också den plats som flera av mina släktgrenar levt sedan 1500-talet. Jag själv liksom många svenskar har en stark längtan till natur och som storstadsbo när jag en orealistisk dröm att en gång kanske bo på landet. Det kommer inte bli så, jag skulle inte stå ut. Men natur är tidlös, lugn, lever sitt eget liv. Det gillar jag. Motiven är utan mänsklig närvaro, enbart naturen i sig själv och från platser som jag har en personlig relation till. Samtliga målningar är olja på duk med motiv från Bergslagen. Målade 2012–2013."

Målningar ur serien "Slagfält"

"Med Slagfält vill jag utforska det svenska samhällets relation till begreppet ”krig”. Sverige har levt i fred i snart 200 år samtidigt som många nya svenskar har flytt från våld och krig. Hur ser svenskarna på krig idag och vilken är vår relation till detta?
Jag har sökt upp och dokumenterat platser i Sverige där det genom historien har utkämpats krig. Platserna är välkända slagfält som exempelvis Lund och Brunkeberg, där det idag finns butiker, villaförorter eller industriområden. Runt om i världen utspelar sig krig just på sådana vardagliga platser. Sverige har länge varit förskonat från krig men kan i framtiden, liksom andra länder, åter hamna i konflikt. Nya strider kan komma att utspelas på de gamla slagfälten. Om man personligen inte har upplevt ett krig, kan man då förstå vad det innebär?
Jag funderar även på ordet ”slagfält” och dess betydelse i vår tid. Har vi kanske ett annat slags slagfält i Sverige idag – där vi slåss om makt, pengar, religion eller jämlikhet? Kampen förs ibland med vapen och ibland med ord eller andra mer subtila medel. Samtliga målningar, olja på duk (2008)."

Målningar ur serien "Svenska Landscapes"

"Landskapen i Svenska Landscapes har vid något tillfälle under historiens gång varit en del av Sverige, idag hör de till 12 andra länder. Flera av dem ser ut precis som det vi kännetecknar som ett typiskt "svenskt" landskap, andra ser väldigt exotiska ut.
Målningarna kan ses som en metafor för vår samtid och hur vi ser på oss själva och vår plats i den omvärld som under historiens gång ständigt utvecklas och förvandlas. Denna förändring påverkar väl även vår självbild?!
Anledningarna till hur vi ser på vår omvärld är givetvis komplexa, men man kan säga att vi kategoriserar och tar ställning utifrån vad vi ser och vad vi bär med oss i form av kunskaper, åsikter och erfarenheter. Automatiskt får vi ett förhållande till det vi ser; vi formar en uppfattning och skapar ett förhållningssätt till detta. Förhoppning är att målningarna i Svenska Landscapes kan öppna ögonen på betraktaren och med titlarnas hjälp ställa frågor om identitet, historia och vårt förhållande till oss själva i en mångfacetterad, internationaliserad samtid.
Motiven kommer från: Danmark, Estland, Finland, Franska Västindien, Ghana, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och USA."


Artists statement
Som bildkonstnär arbetar jag med skiftande tekniker och uttryck som installation, måleri och skulptur. Jag har ett stort intresse för historia som tydligt avspeglar sig i mitt konstnärliga arbete. Jag utgår ifrån frågeställningar och skeenden i samhället som jag anser är viktiga att belysa och medvetandegöra. Min konst kan behandla små och stora frågor, och vitt skilda ämnen som kolonialism, estetik, krig eller kändisskap. Min önskan är att betraktaren skapar sin egen uppfattning och relaterar till frågorna på sitt eget sätt. Därför har mina konstverk ofta visats i en form där besökaren kan interagera.

Jag har tidigare arbetat som curator och skapat konst- och designutställningar både på den alternativa konstscenen och på museer och gallerier.LÄS MER OM UTSTÄLLNINGEN "GOD SMAK" PÅ GALLERIET 2015

Om konstnären

Fredrik Helander (Sv)

Fredrik Helander - KONSTNÄRSHUSET

Fredrik Helander "Konstnär okänd. Separatutställning på Konstnärshuset, Stockholm. 18 mars - 1 april 2017

Sjöfararen Pehr Carlsson, Botkyrka konsthall, 2009